Premie för tjänstegrupplivförsäkringen för 2024

Premie för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) för 2024 är fastställd av KPA Tjänstepension AB.

KPA Tjänstepension AB har beslutat att premien för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) för 2024 kommer vara 0,017 procent av årslönesumman. Därmed hålls premien på en fortsatt låg nivå och oförändrad jämfört med 2023.

Premien för 2024 uppgår före premiereduktion till 0,092 procent, men den faktiska premien efter premiereduktion uppgår till ovan nämnda 0,017 procent.

Alla arbetsgivare, med nya och pågående försäkringsavtal, faktureras 0,017 procent av årslönesumman. Premien för TGL-KL betalas årsvis i förskott i mars.