Tolv år med humor och värme gav KPA Pension seger i Strategy Awards

KPA Pension tog hem förstapriset i kategorin Nisch vid årets Strategy Awards, ett pris som hyllar innovativa marknadsföringsstrategier i Sverige. Med fokus på att nå en specifik och definierad målgrupp, lyckades KPA Pension övertyga med sin långsiktiga marknadsföringsstrategi.

KPA Pension belönas för sin förmåga att skapa en stark koppling till en väl avgränsad målgrupp. För KPA Pension handlar det om, som förvalsbolag, att nå fram till 2,2 miljoner som är eller har varit anställda i kommun och region och få dem att känna till att de har KPA som pensionsbolag, gilla varumärket och stanna kvar som kunder.

Trots utmaningen med att engagera en målgrupp som inte gjort ett aktivt val för sin tjänstepension, har KPA Pension lyckats väcka uppmärksamhet. Idag positionerar sig KPA Pension som det ledande tjänstepensionsbolaget jämfört med banker och försäkringsbolag som erbjuder tjänstepensionssparande för kommun- och regionanställda.

– Vår största utmaning ligger i att skapa en positiv koppling till ett ämne som traditionellt förknippas med ointresse och osäkerhet. Genom att använda humor och värme har vi inte bara ökat kännedomen och lojaliteten hos våra kunder utan också skapat reklam många gärna ser flera gånger om, säger Anna Johansson, marknadschef på KPA Pension.

KPA Pension fokuserar på kundernas vardag och behov, snarare än att enbart kommunicera sitt erbjudande. Genom att använda humor och värme skapar det etablerade konceptet ett uttryck som genomsyras av igenkänning och emotionellt engagemang. Den strategiska inriktningen har de senaste 12 år lyft KPA Pension från att vara ett relativt okänt förvalsbolag till att bli ett välkänt och omtyckt tjänstepensionsbolag för målgruppen. Med en ökning på över 90 procent i kännedomen och en tredjedel av kunderna som uttrycker kärlek till varumärket, har KPA Pension visat att positiva känslor är nyckeln till lojalitet och långsiktig framgång.

Ansvarig arbetsgrupp:
Anna Johansson, KPA Pension
Malin Gaimer, KPA Pension
Carl Wahlberg, Bloomy Ideas
Jon Rönström, Bloomy Ideas
Marcus Holmlund, Bloomy Ideas
Pernilla af Klintberg, Bloomy Ideas

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:
08-27 20 40
pressjour@kpa.se