Drivkrafter till arbete efter pensionen - ny rapport

I dagarna släppte KPA Pension en rapport som syftar till att öka förståelsen för arbetskraftens dynamik i kommun och region.

Rapporten belyser den viktiga frågan hur välfärdssystemet är starkt beroende av att sektorn har tillgång till kompetent personal som både kan och vill arbeta fram till pension – och gärna längre än så.

Goda exempel och fördjupade insikter

Rapporten inkluderar flera goda exempel från verksamheter som systematiskt arbetar för att behålla sin personal även efter att de har nått pensionsåldern. Genom intervjuer med medarbetare som valt att förlänga sina yrkesverksamma liv presenteras många fördelar med att behålla personal efter pension. Insikterna bidrar till en djupare förståelse för hur det här kan genomföras framgångsrikt och ger även inblick i de drivkrafter som ligger bakom besluten att stanna kvar. 

Varför väljer anställda att jobba vidare efter pension?

I rapporten går att läsa att det finns olika skäl till att anställda väljer att fortsätta arbeta efter pension. För många handlar det om att komplettera sin inkomst, medan det för andra handlar mer om en stark vilja att behålla den sociala gemenskap som arbetsplatsen erbjuder.  
– För de flesta som väljer att skjuta upp pensionen, helt eller delvis, finns en stark känsla av att fortfarande ha något att bidra med och en önskan att dela sina yrkeserfarenheter säger Fredrik Eklöf, Affärsområdeschef Parter och utbildning på KPA Pension. 

Fördelar för arbetsgivare

Rapporten lyfter många fördelar med att behålla äldre personal. En viktig del är att anställda bidrar med värdefull erfarenhet och kompetens som ökar effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen. De kan också fungera som mentorer för yngre kollegor, vilket främjar överföring av kunskap och stärker arbetsstyrkan. Äldre arbetstagare bidrar inte bara till en stabil och pålitlig arbetsmiljö utan är också ofta mer motståndskraftiga och anpassningsbara vid förändringar. En annan fördel är deras bidrag till en mångfaldig arbetsplats, vilket gynnar inkludering, nya perspektiv och innovation.

Rapporten i sin helhet kan du ladda ner och läsa här

Lyssna på vår podd om framgångsrikt arbetsmiljöarbete

I vår poddserie “När alla vinner” kan man fördjupa sig ytterligare i de frågeställningar rapporten berör. I avsnitt 7 beskriver Folktandvården i Stockholm hur de arbetar för att behålla medarbetare över 65 år. I avsnitt 8, som kommer den 18 juni, presenteras ett liknande initiativ. Då är det ett kommunalt bolag i Västsverige som berättar hur de genom sin modell erbjuder medarbetare att jobba längre. Deras modell, "80-90-100", innebär att anställda över 63 år erbjuds att arbeta 80 %, få 90 % i lön och ha 100 % av pensionsavsättningen. Båda avsnitten ger konkreta exempel på de möjligheter som att jobba längre skapar för både individen och arbetsgivaren.  

Lyssna via Spotify

Lyssna via Apple Podcasts

 

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se