Jönköping lyfter hållbart pensionssparande

I Jönköpings senaste upphandling av pensionsadministration ingick att utbilda de anställda i hållbart pensionssparande. KPA Pension tar nu fram en informationsfilm till kommunens intranät.

– Vi hoppas att det ska ge en positiv bild av oss som arbetsgivare och visa att vi tycker de här frågorna är  viktiga, säger Linnea Johansson, miljöledare på kommunens upphandlingsavdelning. Hållbarhet är ett grundläggande politiskt mål när kommunen köper in varor och tjänster. – När vi satt med upphandlingen tänkte vi på hur kapitalförvaltning påverkar hållbarhet och miljö. På senare tid har det ju pratats mer om den finansiella sektorn och hur våra pengar påverkar koldioxidavtryck och annat. Det kan uppfattas som en svår
fråga: Hur ska jag agera som pensionssparare? Tanken är att en partner som KPA Pension kan hjälpa till och visa hur man kan tänka med sina besparingar.

Tror du att utbildningen kan påverka bilden av tjänstepensionen och dess värde? – En svår fråga. Jag hoppas utbildningen ska ge en bild av att man som pensionssparare kan påverka och att det är en viktig del av vår hållbara utveckling, säger Linnea Johansson.

KPA Pension tar fram en film som de anställda kan se på kommunens intranät. Den ska bland annat visa hur pensionsmedlen generellt investeras på ett hållbart sätt och hur en anställd kan påverka den egna pensionen,
berättar Magnus Ahrenstedt, kundansvarig: – Vad är etiskt och hållbart sparande? Hur påverkar pensionspengarna samhällsutvecklingen? Hur väljer man ett hållbart och etiskt sparande? Initiativet från Jönköping välkomnas av KPA Pension, som ser att informationsfilmen kan vara intressant för andra arbetsgivarkunder. – Ja, vår tanke är att den ska vara gångbar för alla fortsätter Magnus Ahrenstedt.

Artikeln finns också att läsa i tidningen Kommunal Pension nr 1 2024.