KPA Pension betalar ut överskott på 400 miljoner

KPA Tjänstepensionsförsäkring betalar nu ut ett överskott som återbäring till drygt 1 000 arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn.

Överskottet på 400 miljoner kronor har byggts upp i Premiebefrielseförsäkringen i avtalsområdena KAP-KL, PFA, PA-KFS samt PA-KFS09 genom många år med goda ekonomiska resultat. Eftersom KPA Tjänstepensionsförsäkring drivs enligt ömsesidiga principer ska eventuella överskott fördelas till kunderna utifrån deras bidrag till överskottet.

Vi är nöjda över att utvecklingen av resultatet i premiebefrielseförsäkringen medfört att vi kan göra en återbetalning till våra kunder som har bidragit till överskottet.

– Återbäringen visar på vår finansiella styrka och att vi är ett tryggt och hållbart tjänstepensionsföretag för kommuner och regioner, säger Ninni Wibeck, chef Affärsområde arbetsgivare, KPA Pension.