KPA Pension förvärvar fastighet i centrala Stockholm

KPA Pension förvärvar fastigheten Brädstapeln 13 på Kungsholmen i Stockholm. Säljare är Europa, en paneuropeisk fondförvaltare inom fastigheter. Fastigheten ligger bredvid befintligt ägd fastighet, Brädstapeln 16, som KPA Pension förvärvade 2019. Det ger möjlighet till synergier i form av energiinvesteringar och ökad förvaltningseffektvitet.

Folksamgruppen, där KPA Pension ingår, är finansiellt stark och fortsätter sin expansion inom direktägda fastigheter. Brädstapeln 13 har ett attraktivt läge och har totalrenoverats under de senaste åren. Fastighetens uthyrningsbara area är cirka 13 300 kvadratmeter och tillträdet sker den 1 februari 2024.  
– Vi fortsätter vår långsiktiga och strategiska expansion av vår fastighetsportfölj genom ett förvärv mitt i vår kärnmarknad Stockholm. Vårt fokus på kontorsfastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen ligger fast, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksam.  

För mer information, kontakta KPA Pensions pressavdelning:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se