Mer tid för ditt sparande att växa

För att våra kunder ska få ännu bättre möjligheter till en bra pension gör vi en förändring i den traditionella försäkringen.

Sparandet i din traditionella försäkring är anpassat efter din ålder. När du har lång tid kvar till pensionen placerar vi pengarna i en större andel aktier för att de ska kunna växa så mycket som möjligt. Aktier kan variera mer i värde jämfört med räntor som till exempel obligationer. Därför har aktier högre risk samtidigt som de ger bra möjligheter till avkastning. Nu förlänger vi denna del i ditt sparande med fem år.

För att trygga dina pensionspengar inför utbetalning minskar vi successivt andelen aktier och ökar i stället andelen obligationer och andra värdepapper som ger en säkrare avkastning. Starten på denna nedtrappning flyttas nu fram till 55 år (tidigare 50 år) och pågår till 65 år (tidigare 60 år). Genom den här förändringen får ditt sparande ytterligare fem år att växa till sig. Tillsammans med låga avgifter och en garanti får du ännu bättre förutsättningar för en bra pension.

Du behöver inte göra något. Vi tar hand om din tjänstepension hela vägen. Men kika gärna in på Mina sidor där du kan följa hur ditt sparande utvecklas.

Diagrammet visar hur vi placerar ditt sparande i en större andel aktier när du har många år kvar till pensionen. Aktier varierar periodvis mycket i värde, men ger en högre avkastning över tid. Därmed får du möjlighet till en bättre pension. För att sedan trygga dina pensionspengar inför utbetalning minskar vi successivt aktieandelen från att du är 55 år. Då placerar vi mer av dina pensionspengar i säkrare alternativ, som räntebärande värdepapper.

Illustrationen visar hur tillgångarna kan fördelas i sparandet över tid för att justera risken, men ger ingen exakt beskrivning av risknivåer.