Region Skåne växer med gröna pengar

KPA Pension fortsätter sin satsning på gröna obligationer och lånade i januari ut en kvarts miljard kronor till Region Skånes hållbara investeringar i vård och infrastruktur.

Folksamgruppen, där KPA Pension ingår, stod som ensam investerare i regionens nya gröna obligation på
400 miljoner kronor. Av det svarade KPA Pension för 266 miljoner. – Gröna obligationer är ett av våra
huvudalternativ för långfristig upplåning, säger Gustav Öhrvik, finanschef i Region Skåne. Regionens gröna lån tas inte upp objekt för objekt utan går till en pool av hållbara investeringar. – Finansiering allokeras löpande allteftersom behov uppstår. På så sätt får samtliga investerare del av alla gröna objekt, framhåller Gustav Öhrvik.

Gröna obligationer är ett av våra huvudalternativ för långfristig upplåning.

Gustav Öhrvik, finanschef i Region Skåne

Det handlar om ett brett spektrum av satsningar på energieffektiva byggnader, kollektivtrafik och annat. Största projektet i poolen är en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Malmö, där alla patienter kommer att ha enkelrum. Till de gröna projekten hör även sex vindkraftverk, 30 nya pågatåg, spårvägstrafik i Lund samt tio Öresundståg som köptes i december av dansa tågbolaget DSB. Region Skåne var med ett beslut 2016 tidigt framme med att ge ut gröna obligationer. Satsningarna styrs via ett ramverk som utgår från miljömål satta av ICMA, en internationell kapitalmarknadsorganisation. En “grön grupp”  med representanter för regionens verksamheter har till uppgift att ta fram projekt som uppfyller de nyttor som ramverket anger. Till det kommer flera kontrollfunktioner som ska se till att de gröna lånen verkligen används på ett hållbart vis. Varje år lämnas en rapport till investerarna om hur pengarna används och vilka miljönyttor som uppnås, en rapport som styrks med ett revisorsintyg från regionens externa revisorer. 
För KPA Pension ingår den skånska satsningen i en fortsatt inriktning mot att placera pensionsmedel hållbart i bland annat gröna obligationer. – Vi ser detta som viktiga investeringar i vårt mål att bidra till samhällets klimatomställning och klimatanpassning. Kommuner och regioner kommer att göra det tunga jobbet i detta, och där vill vi vara med, säger Mark Johnsson, affärsutvecklingsansvarig för hållbara investeringar på
KPA Pension.

Artikeln finns också att läsa i tidningen Kommunal Pension nr 1 2024.