Satsning på arbetsmiljö ska göra fler till vinnare

KPA Pension vill öka kunskapen om vikten av friska arbetsplatser och välmående medarbetare. En ny podd, ”När alla vinner” är ett av verktygen. Först ut i poddserien var Flens kommun, som nu jobbar framgångsrikt med Suntarbetslivs friskfaktorer.

KPA Pension är välkänt för att arbeta med hållbarhet i alla led, inte minst genom de investeringar som görs. Även social hållbarhet och arbetsmiljö står högt på agendan.Ninni-Wibeck_500x600.jpg

– Välfärden är en helt central faktor för att samhället ska fungera. Därför är det otroligt viktigt att kunna erbjuda bra arbetsmiljöer, att kunna utveckla sin personal och att intresset för de här yrkesrollerna förblir högt, säger Ninni Wibeck, vd på KPA Pensionsservice AB.

Vår målsättning är ge kunder inom kommuner och regioner en så bra pension som möjligt. En förutsättning för det är att man kan jobba ett helt yrkesverksamt liv, vilket givetvis en god arbetsmiljö bidrar till. Ninni Wibeck fortsätter:

– 70 procent av våra kunder är kvinnor och vi är medvetna om de utmaningar de står inför. De har generellt lägre löner och därmed också lägre pensioner. Därför är ett jämställt och hållbart arbetsliv prioriterat. Ett jämställt arbetsliv bidrar också positivt till kompetensförsörjningen. Om till exempel kvinnor och män i kommuner och regioner skulle vara föräldralediga i lika stor utsträckning, då skulle 9 500 färre årsarbetare behöva ersättas, enligt SKR.

Inspirerande resa

Ett sätt för KPA Pension att vara med och bidra till friskare arbetsplatser är podden ”När alla vinner”, som är en del av ett samarbete med Suntarbetsliv.

– Det är ett jättebra sätt att sprida den här viktiga information om just de här frågorna. Samarbetet med Suntarbetsliv känns också nödvändigt för att vi ska kunna hitta långsiktiga lösningar, menar Ninni Wibeck.

I det första avsnittet träffar vi representanter från Flens kommun, vars resa med Suntarbetslivs friskfaktorer, mot en bättre arbetsmiljö, kan inspirera många andra.

– Tidigare hade vi inte så mycket fokus på arbetsmiljö och vi fick också väntad kritik från Arbetsmiljöverket. Det fanns också ett långvarigt missnöje bland personalen och våra sjuktal var höga, berättar Joakim Danielsson, HR-chef på Flens kommun.

Glaset kan vara halvfullt

Arbetsmiljöverkets kritik blev startskottet på något nytt. Joakim Danielsson och hans kollegor fastnade för Suntarbetslivs metod med friskfaktorer, inte minst på grund av fokuset på just det friska.

– Allting är faktiskt inte skit. Man får inte glömma av att lyfta fram det som är bra. Glaset kan vara halvfullt och inte halvtomt, säger han.

Våren 2022 drog arbetet med de valda friskfaktorerna ”Transparens och rättvis organisation” och ”Delaktighet och inflytande” igång. Joakim Danielsson menar att man idag har hygienfaktorerna på plats och att det förstås är mycket arbetet kvar. Dock kan de redan se resultat av satsningen.

– På helåret har vi 2 400 färre sjukdygn och personalomsättningen har minskat från 16 procent till 11,6. Det är en bra start och faktiskt är det mest resultatet av enbart det faktum att vi nu jobbar med arbetsmiljön. Bara att vi har en dialog och tar de här frågorna på allvar gör att fler stannar kvar.

Prioriterat av ledningen

Att få fler att vilja stanna och fler att återvända till jobbet från sjukskrivning – det är huvudmålet för Flens kommun.

– Vår lösning på utmaningarna med bland annat kompetensförsörjning bland annat är inte att bara rekrytera en massa mer folk. Vi ska först försöka få tillbaka hundra personer av ”våra egna”. Först ska vi se vad vi har inhouse, sedan ska vi rekrytera, säger Joakim Danielsson.

I poddavsnittet berättar Joakim utförligt om de åtgärder som vidtagits i det som kallas ”Friska Flen”. Det är imponerande mycket på kort tid.

– De har verkligen lyckats samla sig och verka som en helhet kring arbetsmiljöfrågorna. Det är prioriterat av ledningen samtidigt som de jobbar med en hög grad av involvering. Det är den typen av åtgärder som man nu tar i Flen, som kommer bidra till ett mer hållbart arbetsliv och i förlängningen bättre pensioner, avslutar Ninni Wibeck.

Lyssna på podcasten "När alla vinner"

Du hittar podden ”När alla vinner” på din poddplattform. Avsnitt 6 av 10 finns ute nu.

Lyssna via Spotify

Lyssna via Acast

Text: David Stark