Stockholm har koll på pensionerna

Region Stockholm har numera full koll på sina pensioner – hela vägen från avtal till administration och redovisning. Och det är inte revisorerna som granskat pensionshanteringen, utan seniorkonsulter från KPA Pension.

– Vi ville säkerställa att våra pensionsförpliktelser hanterats rätt, utifrån de avtal vi har. När det är gjort kan vi säkerställa att vi redovisar pensionsförpliktelserna korrekt i balansräkningen, säger Ulf Sjöberg som ansvarar för regionkoncernens pensionsredovisning. Genomlysningen omfattade koncernens 54 000 nuvarande och tidigare anställda, inklusive bolag. Även politikerna ingick i granskningen.

– Det här var en mer omfattande och djupgående granskning än om revisorer skulle ha gjort jobbet. Det krävs specialkunskaper om man ska klara det. Efter en nulägesanalys fick regionen en rapport med konkreta förbättringsförslag, följt av en åtgärdsplan. – Vi fick svart på vitt att vi har en väldigt kompetent pensionsadministration. Och att vi inte har några svarta svanar i pensionsredovisningen, summerar Ulf Sjöberg.

På regionens pensionsenhet är teamledaren Anette Loreman och hennes tre kollegor nöjda med utfallet.
– Vi fick ett kvitto på att vi sköter verksamheten på ett bra sätt, det var uppskattat. Hon ser avtalstrohet som en viktig faktor bakom det goda resultatet.

– Vi har i princip inga speciallösningar för anställda eller politiker. Vi har använt AKAP-KR sedan 2014 även för cheferna, i stället för att de ska köpa egna lösningar ”på stan”. Det blir enklare för oss och billigare för dem.

Det fanns några tydliga förbättringsmöjligheter, enligt granskningen. Den viktigaste åtgärden handlade om att
säkra kompetensen hos pensionshandläggarna. – Vi blev uppmärksammade på att vi var sårbara för att vi var så få handläggare. Vi har anställt en handläggare sedan dess, och det var behövligt.

I handlingsplanen ingår även att vässa vissa styrdokument. – Vi behöver upprätta en pensionspolicy för koncernen och samordna bolagens pensionspolicyer med denna så att vi har en samstämmighet, förklarar Ulf Sjöberg.

Susanne Renström, seniorkonsult på KPA Pension, ser tjänsten Förmånskollen som ett verktyg för att skapa goda kundrelationer. – Vi kommer att erbjuda Förmånskollen som en del i kommande upphandlingar. Det är en bra start på en kundrelation och en vinn-vinn-situation för båda parter.

Artikeln går också att läsa i tidningen Kommunal Pension nr 1 2024.