Nyhetsbrev

Dina pensionspengar bidrar till kampen mot Covid-19

Den pandemi vi nu upplever har stor global påverkan på alla delar av samhället. Du som jobbar inom till exempel skola, vård och omsorg gör en jätteinsats för att vi ska lyckas att ta oss igenom denna kris. Och för oss som pensionsbolag är det självklart att vi också ska ta ansvar när samhället och pensionsspararna står inför tuffa utmaningar. Det är en av anledningarna till att vi investerar pensionspengar i projekt som ska lindra konsekvenserna av coronaviruset.

Höjd pensionsålder – utmaning eller möjlighet?

Nära varannan kommunanställd kan tänka sig att jobba fram tills de är 67 år. Orsaken är att människor blir äldre. Då måste pensionspengarna räcka längre. Viljan att jobba kvar längre ökar ytterligare om man får rätt individuella förutsättningar. Då kan 6 av 10 tänka sig jobba kvar. Men vilka faktorer är det som får folk att stanna kvar på jobbet? Och hur resonerar läraren Natalia, sjuksköterskan Monica och brandmannen Martin kring pensionen?