Daniel Larsson ny chefaktuarie i KPA Pension

Daniel Larsson kommer närmast från tjänsten som CFO på Skandia AB med ansvar för bolagets finansiella frågor. Han har tidigare haft flera tjänster som aktuarie inom Skandiakoncernen, senast som chefaktuarie för Skandia AB. Vi har ställt några frågor till honom.

Daniel, varför KPA Pension?

– KPA Pension är ett intressent bolag som ligger rätt i tiden nischat mot en marknad och med ett etiskt fokus. Sen fick jag möjligheten att börja på en intressant och bred tjänst med affärsfokus.


Vad är din viktigaste uppgift som chefaktuarie?

– Att jobba för att alla kunder får en hög och rättvis tjänstepension.


Vad ser du som största utmaningen just nu?

– Det är många nya regelverk som träffar försäkringsbranschen just nu och som kräver resurser och driver utvecklingskostnader. Regelverken är inte heller alltid anpassade för tjänstepensionsverksamhet.


Och på sikt?

– Strömmen av nya regelverk inom finanssektorn kommer säkerligen fortsätta framåt vilket både är en utmaning och en möjlighet. På samma sätt kommer nog digitaliseringen påverka försäkrings- och pensionsbranschen mycket kommande åren där bolag kommer behöva anpassa system och lösningar efter framtidens krav och nya aktörer kan komma att se affärsmöjligheter.


Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag har tre barn och spenderar mycket tid med familjen. Jag gillar även att träna, är egentligen en fotbollskille, men har snöat in på löpning där jag springer allt från millopp till ultramaraton.