Den nya pensionsuppgörelsen – vad betyder den för dig?

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 64 år under en tioårsperiod. Det är en viktig del i pensionsuppgörelsen som presenterades igår. Orsaken till att pensionsåldern höjs är att vi lever längre. Och det är ju bra. Men det innebär också att pensionen ska räcka längre.

Många är pigga upp i hög ålder och både kan och vill jobba längre. Med den nya uppgörelsen kommer det att bli lättare då du har rätt att stanna kvar på arbetsmarknaden tills du är 69 år. Även den förändringen görs stegvis fram till år 2023.

– Ett större ansvar kommer att läggas både på politiker och arbetsgivare att se till att medarbetarna orkar med ett långt arbetsliv. Särskilt gäller detta yrkesgrupper som har psykiskt och fysiskt utmanande arbetsuppgifter. Det behöver bli lättare att ställa om mitt i livet och arbetet med att förbättra arbetsmiljön måste fortsätta, säger Johan Sjöström, affärsområdeschef Individ och Marknad. 

Uppgörelsen innebär också en upprensning av fondutbudet i premiepensionssystemet PPM. Det blir färre fonder att välja på, men de fonder som erbjuds ska hålla en högre kvalitet. Det är en åtgärd för att komma till rätta med oseriösa aktörer. 

 

Faktaruta

Du som arbetar i kommun eller landsting har en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen är en viktig del av din totala pension. Pensionsuppgörelsen handlar om den allmänna pensionen som är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension.

Läs mer om pensionssystemet i vår pensionsskola