Ett extra plus för politikerna

Nästa år är det val och det innebär ökad efterfrågan på information om, och hantering av, politikernas pensionsvillkor. Det vet Victoria Lindén i Jönköpings kommun som lutar sig mot tjänsten Politiker Plus när det behövs.

Victoria Linden

I Jönköpings kommun håller Victoria Lindén ordning på pensionerna åt 11 000 anställda, några hundra fritidspolitiker och fem kommunalråd. Det är ett styvt jobb, med få kollegor att fråga om det dyker upp någon oväntad fråga. Och det gör det, hela tiden.

Som när det nyvalda kommunalrådet valde att hoppa av i förtid för något år sedan. Hon var ansluten till det nya, och fortfarande oprövade, avtalet OPF-KL.
– Då var det väldigt skönt att ha Politiker Plus- tjänsten att vända sig till. Jag ville veta att vi verkligen gjorde rätt med de ekonomiska ersättningarna. Vi fick också hjälp med det praktiska, blanketter och sådant.

Att kunna vända sig till Politiker Plus var en trygghet även för politikern, konstaterar hon:
– Hon var nyvald och visste inte så mycket om hur avtalet fungerade. Då kunde jag hänvisa henne till KPA Pensions konsult som är väldigt duktig på de här frågorna. Det gjorde det enklare för mig.

 

Lokalt anpassade tillämpningsanvisningar

I samband med att smålänningarna beslöt sig för att abonnera på Politiker Plus för några år sedan fick de hjälp att ta fram lokala tillämpningsanvisningar.
– Vi tog fram anvisningar som var lokalt anpassade för vår kommun. Det ingick som en del av abonnemanget, förklarar hon.

Nu står vi inför ett nytt val 2018 och eftersom även fritidspolitiker omfattas av OPF-KL kommer det att krävas en del informationsinsatser av personalsidan. Där räknar Victoria Lindén med assistans från KPA Pension.
– Informationen skulle jag kunna hålla i själv, men det är bra att få hjälp med det. Informationsstödet var också en grej som gjorde att vi valde att abonnera på politikertjänsten.

 

Ökat intresse för pensioner

I samband med det kommande valet och mer information om pensionsavtalet räknar hon med att intresset ökar för pensionsfrågan.
– Då blir det nog större efterfrågan på information om vad som gäller för var och en.

För sin egen del har hon gått på en del informationstillfällen om OPF-KL, men ingen regelrätt grundkurs.
– Det är så mycket ändå, med de anställdas pensioner. Politikerpensionerna kommer lite på toppen av allt. Därför är det bra att ha tillgång till stöd. Det här är verkligen ett jätteroligt jobb, man lär sig nya saker hela tiden!