Gör inte pension svårare än det behöver vara

Vid Kommunalekonomernas förenings (KEF:s) föreningsmöte var KPA Pensions seniorkonsult Fredrik Mandelin en av programpunkterna. Han talade på temat ”Din egen tjänstepension – en del av kommunens ekonomi”.

”Många tycker att pension är komplicerat, i synnerhet förmånsbestämda pensioner. Vi på KPA Pension jobbar mycket med att inte göra pension svårare än vad det behöver vara”, förklarade Fredrik Mandelin.

”Ett sätt att förstå pension kan vara att utgå från sig själv. Det kan du till exempel göra när det gäller pensionsskulden till den förmånsbestämda ålderspensionen. Alla medarbetare som har en intjänad förmånsbestämd ålderspension utgör var för sig en större eller mindre del av pensionsskulden. Om du är en stor eller liten del bestäms av några egentligen ganska enkla faktorer som lön, löneutveckling och hur länge du har arbetat i sektorn.”.

KPA Pension är partner till KEF och vi deltar som föredragshållare och kunskapsbärare i många olika sammanhang där våra kunder och beslutsfattare möts. Är du intresserad av vad vi kan erbjuda dig? Ta kontakt med någon av våra seniorkonsulter så får du veta mer.