Nya redovisningslagen sätter press på sektorn

Ekonomer och politiker funderar över hur en ny redovisningslag påverkar ekonomin. KPA Pension bidrar med en rapport som beskriver de finansiella effekterna av en ny lagstiftning. Oavsett lagstiftning väntar dock ökande pensionskostnader.

Kommunsverige väntar på besked om tidpunkten för en proposition rörande ny redovisningslagstiftning. En ny redovisningslag kan träda i kraft tidigast 2019.

De viktigaste effekterna av den föreslagna lagstiftningen, att hela pensionsskulden lyfts in i balansräkningen samtidigt som resultat förbättras väsentligt, gav ekonomer och politiker mycket att fundera på.

Rapport hjälper till att lyfta pensionsfrågan

I väntan på ett färdigt lagförslag bidrar KPA Pension till kunskapsbildning genom rapporten Finansiella effekter av en ny redovisningslagstiftning. Rapporten ger en översikt över pensionsskuldsfrågan, olika sätt att hantera de anställdas pensionspengar och effekterna av en kommande lagstiftning.
– Rapporten ska vara ett verktyg för att kommuner och landsting ska kunna lyfta pensionsfrågan internt, både för kommunekonomer och för KPA Pensions kundansvariga, säger Sven Lannhard på KPA Pension.

De kommuner och landsting som med en fullfondering får negativt eller lågt eget kapital har störst anledning att agera snabbt.
– Om lagstiftningen träder i kraft 2019 behöver kommunerna ta ställning till hur de finansiella målen ska utformas, utifrån nya förutsättningar. Det är en process som startar under våren 2018 för många kommuner.

Ökande pensionskostnader för kommuner och landsting

I SKL:s höstrapport 2017 varnas för ökande pensionskostnader, framför allt i landstingen. Nu börjar även kommuner få höga pensionskostnader, bland annat genom stigande lönenivåer, konstaterar Sven Lannhard:
– Lönerna ökar, dels för toppcheferna, dels för större yrkesgrupper som exempelvis skolledare. Det är en påverkan vi ser redan nu, men de stora effekterna kommer 2020–2021. En annan orsak är att inkomstbasbeloppet inte ökar så mycket 2018, vilket gör att en större kostnad hamnar i tjänstepensionen istället för i den allmänna pensionen.

Ladda ner rapporten

 Finansiella effekter av en ny redovisningslagstiftning