Lönar det sig att plugga?

Visste du att studier påverkar pensionen? Det är väl knappast det första man tänker på när man planerar sina studier, men grunden för pension är att vi arbetar. En viktig fråga är om det lönar sig att studera eller om det är bättre att söka sig direkt ut på arbetsmarknaden efter gymnasiet.

Många faktorer kan spela in för valet att läsa vidare eller inte; intresse, familjetraditioner, möjlighet att få jobb. Inte minst slumpen. En viktig fråga är om det lönar sig att studera eller om det är bättre att söka sig direkt ut på arbetsmarknaden efter gymnasiet. Många av oss ägnar ett antal år åt studier för att kunna få ett jobb. Ofta bekostas studierna av studielån som med tiden betalas tillbaka med den lön vi tjänar. Ju mer vi tjänar och ju längre vi jobbar desto högre blir pensionen. 

 

Välj studier som leder till ett yrke du trivs och vill jobba länge med

Det finns utbildningar som inte ”betalar sig”. Den högre lönen utbildningen ger ska täcka utbildningsåren utan lön och helst ge lite till. Samtidigt vet vi att det blir allt svårare att hitta nya jobb för den som bara har gymnasieutbildning och ännu svarare för den som slutade skolan efter nian. En utbildning ger också intressantare arbeten och större möjligheter i karriären. Därför jobbar människor som har utbildning längre än de som saknar utbildning. Svaret på frågan om det lönar sig att studera är att du ska välja studier som leder till ett yrke du kommer trivas med under en lång tid och som ger möjligheter att utvecklas i.