Christine Alsing gör det svåra enkelt

Christine Alsing blir som gladast när kursdeltagare kommer fram till henne och säger att hon gjort det svåra lätt. – Min drivkraft är att förenkla och prata så folk förstår, säger hon.

Efter många år på tjänstepensionsbolaget Alecta har Christine Alsing nu gått över till KPA Pension. I början blir hennes främsta uppgift att utveckla och leda utbildningar för arbetsgivarna om de kommunala avtalen. På lite längre sikt är det meningen att hon ska arbeta som seniorkonsult.

Hennes ambition att förenkla bygger på en övertygelse om att pensionsbranschen i det utåtriktade arbetet inte alltid behöver berätta om varje detalj i pensionsavtalen.

– Prata om det som är väsentligt och undvik krångligt försäkringsspråk.

Hur håller du dig själv uppdaterad om vad som händer i branschen?

– Jag läser allt jag kommer över. Det är viktigt att veta vad kunderna pratar om, men också vad som händer på pensionsområdet i stort. Jag försöker alltid ha ett helikopterperspektiv.

Christine Alsing trycker hårt på att tjänstepensionen är en löneförmån. I kommuner och landsting har all personal kollektivavtal, men hos privata arbetsgivare är det inte en självklarhet. Särskilt de yngre behöver förstå att tjänstepensionen blir allt viktigare.

– Pensionen är deras framtida lön.

När KPA Pension i vintras sökte en tjänstepensionsspecialist med utbildningsansvar kände Christine Alsing sig kallad. 

– Det var dags för mig att lära mig något nytt. Det här är ett helt annat avtalsområde än det jag har arbetat med tidigare, säger hon.