Så gör din framtida pension nytta här och nu

Visste du att en del av din framtida pension satsas i hållbara projekt, både i Sverige och runt om i världen? Dina pensionspengar gör alltså nytta redan här och nu! De finansierar solcellsparker, laddstationer, spårvagnar och många andra hållbara projekt.

Genom att satsa på gröna obligationer så får vi dina pengar att växa samtidigt som vi gör världen lite mer hållbar. Dessutom har vi våra etiska placeringskriterier som innebär att dina pengar aldrig kan placeras i företag som sysslar med alkohol, kommersiellt spel, vapen eller tobak. Och de bolag där vi har investeringar påverkar vi att bli ännu bättre. Till exempel röstar vi på bolagsstämmor eller har möten med bolagen vi vill påverka. I värsta fall säljer vi innehavet i de bolag vi inte tycker sköter sig. Med över 170 miljarder i investerat kapital har vi stora möjligheter att påverka.

KPA Pension toppar för sjunde året i rad listan över mest hållbara varumärken i pensionsbranschen. Det visar Sustainable Brands stora konsumentundersökning. Vi ser det som ett bevis på att vårt arbete med hållbarhet är framgångsrikt.

Vi berättar om vårt arbete med hållbarhetsfrågor i en hållbarhetsredovisning som publiceras årligen. I den kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet och hur det är integrerat i alla delar av vår verksamhet. Vi vill gärna veta vilka frågor som är viktiga för just dig. Har du synpunkter kring vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta vår hållbarhetsstrateg Desireé Mozart på desiree.mozart@kpa.se.

 Läs vår senaste hållbarhetsredovisning