Jobba gärna extra – men jobba aldrig svart

Visste du att ett litet sparande tidigt i livet kan ge mycket pengar till pensionen? Ungdomar som jobbar extra på helger och lov börjar redan då tjäna ihop till sin pension. Förutsatt att de jobbar vitt, förstås. Det kan bli rätt mycket pengar som sedan står och växer i 40-50 år. Kanske gäller inte detta just dig, men påminn dina barn om att vitt jobb lönar sig. Allra helst på en arbetsplats med kollektivavtal!

Om du börjar jobba extra på helger och lov när du är 15 år så kan du tjäna 60 000 om året. Om du arbetar lika mycket fram till du är 20 år har du fått ihop ett pensionskapital på över 55 000 kronor. Med tjänstepension blir det ännu mer. Det är pengar som sedan står och växer i 40-50 år. Med en låg avkastning på 2,5 procent över inflation växer dessa pengar till 170 000 kronor.

Men om du jobbar svart under skoltiden och ska få ihop 55 000 kronor som ska växa, måste du själv spara nästan 1000 kronor varje månad mellan du är 15 och 20 år. Och det är det nog inte så många unga som är sugna på?

Även om detta inte gäller just dig så påminn dina barn om att vitt jobb lönar sig, och då helst på en arbetsplats med kollektivavtal!

Vill du ha fler pensionstips?

Här hittar du alla tidigare artiklar i Lilla Pensionsskolan.

Pensionssystemet brukar ofta illustreras genom en pyramid.

I botten finns den allmänna pensionen. Den gäller för alla och bestäms av hur mycket du tjänar under hela din yrkeskarriär. Den allmänna pensionen betalas av staten. Det orange kuvertet som du får hem i brevlådan varje år visar hur mycket du kan vänta dig i allmän pension.

Mellannivån i pyramiden är din tjänstepension. Du som arbetar inom kommun och landsting har en tjänstepension som har bestäms i ett kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren. Pengarna till din tjänstepension betalas av arbetsgivaren. Du får årligen besked om tjänstepensionen från försäkringsbolag och valcentraler som sköter om olika tjänstepensionsval.

Den översta nivån i pyramiden är det egna sparandet. Du bestämmer själv om du vill använda en del av din lön till ett eget sparande.

minpension.se får du en heltäckande bild av din framtida pension.

 

Många försöker hålla sig friska och vårda sin hälsa för att må bra. Men faktum är att din hälsa har stor betydelse även för pensionen. Din pension blir lägre om du inte kan och orkar arbeta. Därför är regelbunden motion och bra kost också en form av pensionssparande.

Kvinnor motionerar i allmänhet mer än män. Män är också oftare överviktiga. Ändå är det kvinnorna som i högre grad är sjukskrivna; framför allt kvinnor med små barn. Studier visar att kvinnor är dubbelt så mycket sjukskrivna som män, och att det har sett ungefär likadant ut sedan början av 80-talet, på tvärs över olika branscher.

Det finns många råd kring hälsa och motion. Det viktiga är att hitta ett sätt som fungerar för just dig.

Arbetsgivarens ansvar

Du har också rätt till en arbetsplats som inte gör dig sjuk eller ger dig skador. Har du problem med arbetsmiljön, vänd dig till skyddsombudet på din arbetsplats eller påtala problemet för facket och ledningen. Det finns ingen anledning att tiga och lida, det drabbar bara dig själv i slutändan. En bra företagshälsovård kan också förebygga ohälsa och skapa en bra arbetsmiljö.

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att över 50 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att de har alldeles för mycket att göra på jobbet, och att arbetsbelastningen har ökat. Känner du igen dig? I stället för att vantrivas eller slitas ner kan den bästa medicinen ibland vara att söka sig till ett annat arbete.

 

Den största fällan för kvinnor när det gäller pensionen är deltid - pensionen för någon som arbetar deltid under många år blir nämligen avsevärt lägre. Självklart har deltidsarbete andra vinster; inte alla har heller möjlighet att välja heltidsarbete. Men om du kan välja är det viktigt att du känner till vad deltid innebär för din inkomst som pensionär:

  • Deltidsarbete ger en sämre allmän pension och en sämre tjänstepension. Ett exempel: Sara tjänar 25 000 kronor i månaden. Hon kan förvänta sig en tjänstepension på cirka 4 500 kronor i månaden (i dagens penningvärde). Om Sara arbetar halvtid under hela sitt yrkesliv får hon cirka 2 250 kronor mindre i tjänstepension varje månad livet ut. Dessutom alltså även en lägre allmän pension. Funderar du på att arbeta deltid och vill se hur det slår mot din pension, gör en kalkyl på minpension.se

  • Deltidsarbete påverkar framtida inkomst. Studier visar att kvinnor som arbetar deltid är mer sjukskrivna än kvinnor som arbetar heltid. Vidare får de ofta sämre löneutveckling, sämre möjlighet till kurser och vidareutbildningar samt sämre möjlighet till jobb med högre lön.

  • Fördelningen av föräldraledighet och VAB bidrar till att kvinnor halkar efter i pension. Även om du tjänar in till tjänstepensionen under föräldraledigheten så påverkar en sämre löneutveckling din tjänstepension.

 

 

Att bli förälder är en av livets absolut största händelser och frågan kring hur man vill eller borde dela på föräldraledigheten skapar alltid heta diskussioner. Föräldraledighet är en viktig fråga ur jämställdhetssynpunkt. När en kvinna och en man lever ihop är det ofta så att mannen tjänar mer än kvinnan. En vanlig föreställning är att familjen förlorar ekonomiskt på att pappan stannar hemma med barnet. Men det stämmer oftast inte.

Pappa överlåter dagar till mamma

Varje förälder får föräldrapenning i 240 dagar. Alla dagar förutom 60 dagar kan skänkas från den ena föräldern till den andra (för barn födda efter den 1 januari 2016 gäller 90 dagar). Dessa dagar kallas ofta ”pappamånader”. Allt fler föräldrar tar ut sina respektive dagar, men fortfarande överlåter pappan många dagar till mamman. För samkönade föräldrapar gäller samma möjlighet att överlåta dagar. Singelföräldern får alla dagar.  Av de 50 miljoner dagar med föräldrapenning som betalas ut årligen tar kvinnor ut 75 procent och männen 25 procent.

Tjänstepension även under föräldraledigheten

Bra att veta är också att du som kommun- och landstingsanställd fortsätter att tjäna in till din tjänstepension under din föräldraledighet. Så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen tjänar du in tjänstepension precis som om du skulle ha jobbat. Jobbar du däremot deltid utan att vara ledig enligt föräldraledighetslagen minskar din intjäning till pensionen. Det innebär att beloppet som betalas in till din tjänstepension blir lägre.

 

När du diskuterar en anställning är det viktigt att fokusera på rätt förmåner. Arbetsgivaren kan locka med gymkort och fredagsfika, trevligt visserligen men småpotatis jämfört med om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte. I kollektivavtalet ingår nämligen olika försäkringar och rättigheter. Och viktigast av allt – det ingår en tjänstepension.

Tjänstepensionen är den absolut viktigaste kompensationen förutom lönen. Den som inte har någon tjänstepension kan bara räkna med den pension som anges i det orange kuvertet, den allmänna pensionen. Så kom ihåg att alltid fråga om tjänstepension i en anställningssituation.

 

Behöver du pensionsspara? Kanske är det så. Men börja inte spara bara för att du tror att du måste, eller för att andra säger till dig. Det är inte säkert att ett vanligt pensionssparande är det bästa för just dig. Logga in på minpension.se så får du en prognos på hur mycket du kan få i pension. Sen kan du utvärdera ditt behov av att spara. Det finns många olika sparformer. Du behöver ta ställning till vilken risk du vill ta, hur aktiv du vill vara – eller om du inte vill vara aktiv alls – och när du kan förväntas behöva pengarna.

Du behöver också se över din nuvarande ekonomiska situation. Har du stora bolån? Då kan det vara bättre att amortera lite mer än att starta ett pensionssparande. Vanligt sparande i fonder och aktier kan betraktas som långsiktiga sparanden.

Har du svårt att få till ett sparande kan det finnas andra vägar till en bra pension. Många räknar med att sälja sin bostad och skaffa sig ett billigare boende när de slutar jobba. Vissa väljer att flytta till sommarstugan. Dessutom får de flesta mindre utgifter när de slutar jobba.