Sänkt skatt för pensionärer i nya budgeten

Du som redan har gått i pension kommer att få mer i plånboken i den övergångsbudget som har presenterats av finansminister Magdalena Andersson (S). Det handlar om skattesänkningar för omkring en miljon pensionärer med inkomster över cirka 17 000 kronor i månader. Har du en inkomst på 20 000 kronor innebär det cirka 150 kronor mer i månaden.

Skillnaden i beskattning för pensioner upp till 17 000 kronor i månaden togs bort redan under 2018. Nu genomförs alltså nästa steg för att skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare ska utjämnas. 

Riksdagen måste besluta om en budget innan den 1 januari. Övriga partier kan lägga egna budgetmotioner, men oavsett om och vilka partier som gör det är det troligt att förslaget om sänkt skatt för pensionärer går igenom eftersom samtliga partier är överens i frågan. 

Så mycket lägre skatt får du

Pensionsinkomst 18 000 kr: Sänkt skatt 35 kr

Pensionsinkomst 20 000 kr: Sänkt skatt 123 kr

Pensionsinkomst 22 00 kr: Sänkt skatt 211 kr

Pensionsinkomst 24 000 kr: Sänkt skatt 300 kr

Pensionsinkomst 26 000: Sänkt skatt 391 kr

Pensionsinkomst 28 000: Sänkt skatt 479 kr

Pensionsinkomst 30 000 kr: Sänkt skatt 568 kr

Pensionsinkomst 32 000 kr: Sänkt skatt 632 kr

Pensionsinkomst 34 000 kr: Sänkt skatt 653 kr

Pensionsinkomst 36 000 kr: Sänkt skatt 661 kr 

Källa: Budgetpropositionen för 2019. Beräknat på en genomsnittlig kommunalskattesats på 32,12 procent och utifrån 2019 års prisbasbelopp.

Frågor och svar

Vad innebär förslaget?

Skatten sänks för personer som är äldre än 65 år, förutsatt att de tjänar cirka 17 000 – 98 000 kr/månad.

Hur stor blir skattesänkningen?

För den med en månadsinkomst på 25 000 kronor blir skattesänkningen ungefär 350 kronor i månaden. Exemplet är beräknat utifrån en genomsnittlig kommunalskattesats på 32,12 procent. Se fullständig tabell

Vilka omfattas av förslaget?

Personer som är över 65 år och tjänar cirka 17 000 – 98 000 kr/månad. 

När kommer det träda i kraft?

Förslaget beräknas träda i kraft den 1 januari 2019. Beslutet förväntas tas den 12 december (förslaget måste antas av riksdagen för att träda i laga kraft). Chanserna att förslaget antas är goda eftersom pensionsfrågorna är en av de frågorna där partierna funnit blocköverskridande överenskommelser, bland annat genom pensionsgruppen.

Varför avser det inte personer som tjänar under 17 000 kr/månad?

Förslaget är en del av ett pågående arbete med att minska klyftorna mellan pensionärer och löntagare. Tidigare sänkningar har berört dem som tjänat mindre. De som är äldre än 65 år med en inkomst lägre än cirka 17 000 betalar sedan den 1 januari 2018 inte högre skatt än personer med arbetsinkomst som är yngre än 65 år. Därför riktar det nya förslaget in sig på att sänka skatten för dem som tjänar mer än 17 000 kr/månad.

Vad händer för dem som tjänar över 98 000 kr/månad?

Personer över 65 år med en förvärvsinkomst över drygt 98 000 kronor per månad får höjd skatt. Det är cirka 8 500 personer. Anledningen är att denna grupp med nuvarande regler betalar lägre skatt än löntagare under 65 år.


Källor:

Ekots pressträff med Magdalena Andersson från 15 november.
Regeringens tillkännagivande på regeringen.se.
Samtal med politisk sakkunnig hos finansmarknadsminister Per Bolund (MP).