snallfallan_700x440.jpg

Se upp för ”snällfällan”

2018-11-28

Att vara snäll är självklart positivt. Men tyvärr kan snällhet drabba dig ekonomiskt. Du som till exempel ställer upp och tar hand om sjuka familjemedlemmar bör fundera på om det kan få ekonomiska konsekvenser.

En orsak till att många, framför allt kvinnor, slutar arbeta före 65 år är uttalade och outtalade krav från familj och släkt. Det är ofta den äldre kvinnan som förväntas avstå från sitt arbete för att rycka in när ännu äldre föräldrar behöver hjälp och när barnen behöver hjälp med barnbarnen. Det kan kännas självklart att ställa upp. Men du bör man fundera på vad det kostar.

Den som hjälper äldre män är oftast en maka. Äldre kvinnor får däremot oftare hjälp av en dotter. Förklaringen är framför allt att äldre kvinnor överlever sina män. I svensk lag finns tack och lov ingen lag på att barn ska ta hand om sina föräldrar. Ändå är det många kvinnor som känner press att ta över en del av omvårdnaden. Och kvinnor som vårdar sina föräldrar står i högre utsträckning utanför arbetslivet. Det är svårt att hinna med både och. Här gäller det att ställa krav. Se till att du får den hjälp du har rätt till. Har du syskon, dela på ansvaret för föräldrarna.

Vill du ha fler pensionstips?

Här hittar du alla tidigare artiklar i Lilla Pensionsskolan.

Lär dig behärska knapparna

 

Hälsan påverkar pensionen

 

Betalar du för återbetalningsskydd i onödan?

 

Kan man gå i pension om man inte jobbar?

 

Se upp för friare

)