Se upp för ”snällfällan”

Att vara snäll är självklart positivt. Men tyvärr kan snällhet drabba dig ekonomiskt. Du som till exempel ställer upp och tar hand om sjuka familjemedlemmar bör fundera på om det kan få ekonomiska konsekvenser.

En orsak till att många, framför allt kvinnor, slutar arbeta före 65 år är uttalade och outtalade krav från familj och släkt. Det är ofta den äldre kvinnan som förväntas avstå från sitt arbete för att rycka in när ännu äldre föräldrar behöver hjälp och när barnen behöver hjälp med barnbarnen. Det kan kännas självklart att ställa upp. Men du bör man fundera på vad det kostar.

Den som hjälper äldre män är oftast en maka. Äldre kvinnor får däremot oftare hjälp av en dotter. Förklaringen är framför allt att äldre kvinnor överlever sina män. I svensk lag finns tack och lov ingen lag på att barn ska ta hand om sina föräldrar. Ändå är det många kvinnor som känner press att ta över en del av omvårdnaden. Och kvinnor som vårdar sina föräldrar står i högre utsträckning utanför arbetslivet. Det är svårt att hinna med både och. Här gäller det att ställa krav. Se till att du får den hjälp du har rätt till. Har du syskon, dela på ansvaret för föräldrarna.

Vill du ha fler pensionstips?

Här hittar du alla tidigare artiklar i Lilla Pensionsskolan.

Visste du att det är du själv som bestämmer när olika pensioner ska börja betalas ut? Men – har du väl tryckt på startknappen är det inte säkert att du kan ångra dig. Se till att du gör ett bra val från början!

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. För den allmänna pensionen kan du välja när du vill starta, men även när du vill stoppa eller ändra hur stor del du får utbetalt. Du har alltså full makt över när och hur mycket som betalas ut i allmän pension och du kan ändra dig när du vill.

Tjänstepensionen finns det däremot ingen stoppknapp för. Det är därför viktigt att du lär dig hur tjänstepensionen fungerar och att du tänker igenom hur du vill ha det. I tjänstepensionen kan du nästan aldrig ångra dig. Men många har tjänstepensioner från flera olika håll, och då kan du välja när du vill ta ut var och en dem. Det är vanligt att vi har fem-tio olika tjänstepensionsknappar om vi har bytt yrken och arbetsplatser några gånger. En lista över alla dina tjänstepensioner och vilka bolag du har dem i får du fram på minpension.se.

Privata pensionsförsäkringar har individuella pensionsavtal där utbetalningstid och villkor finns reglerade. Läs igenom vad som står i just ditt avtal. Be försäkringsbolaget om hjälp om du har svårt att förstå vad som står i avtalet.

 

Många försöker hålla sig friska och vårda sin hälsa för att må bra. Men faktum är att din hälsa har stor betydelse även för pensionen. Din pension blir lägre om du inte kan och orkar arbeta. Därför är regelbunden motion och bra kost också en form av pensionssparande.

Kvinnor motionerar i allmänhet mer än män. Män är också oftare överviktiga. Ändå är det kvinnorna som i högre grad är sjukskrivna; framför allt kvinnor med små barn. Studier visar att kvinnor är dubbelt så mycket sjukskrivna som män, och att det har sett ungefär likadant ut sedan början av 80-talet, på tvärs över olika branscher.

Det finns många råd kring hälsa och motion. Det viktiga är att hitta ett sätt som fungerar för just dig.

Arbetsgivarens ansvar

Du har också rätt till en arbetsplats som inte gör dig sjuk eller ger dig skador. Har du problem med arbetsmiljön, vänd dig till skyddsombudet på din arbetsplats eller påtala problemet för facket och ledningen. Det finns ingen anledning att tiga och lida, det drabbar bara dig själv i slutändan. En bra företagshälsovård kan också förebygga ohälsa och skapa en bra arbetsmiljö.

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att över 50 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att de har alldeles för mycket att göra på jobbet, och att arbetsbelastningen har ökat. Känner du igen dig? I stället för att vantrivas eller slitas ner kan den bästa medicinen ibland vara att söka sig till ett annat arbete.

 

Ett återbetalningsskydd innebär att ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör. Som kommun- eller landstingsanställd ingår det ett återbetalningsskydd i din tjänstepension. Inom andra avtalsområden brukar du kunna välja till det.

Återbetalningsskydd är en trygghet, särskilt när du har barn som bor hemma. Men när barnen är vuxna och har egna inkomster kan det vara dags att du tänker på dig själv.

Väljer du bort återbetalningsskydd skulle det kunna innebära en betydande förstärkning av din pension. Den förstärkningen går du miste om ifall du har återbetalningsskydd.

Vill du ta bort återbetalningsskyddet, logga in på Mina sidor

 

Det är inte en självklarhet att gå från jobb till pension. En del av oss slutar sina arbetsliv som arbetslösa, sjukskrivna eller med sjukersättning.  Om detta gäller dig ska du tänka på att inte ta ut pension för tidigt när du har rätt till andra stöd. Det kan vara frestande att ta ut pensionen direkt men tänk på att du då riskerar att förlora pension på längre sikt.

Människor som har varit sjukskrivna eller arbetslösa under längre perioder går oftare i pension tidigare än de som jobbar fram till pensionen. Det innebär att du får lägre pension i och med att pensionen tas ut tidigt och därför sprids på flera år.

Om du är arbetslös eller sjuk så är det alltså bra att tänka till en gång extra innan du börjar ta ut din pension.

 

I 60-årsåldern har du möjlighet att börja ta ut de flesta av dina pensioner. Du kan räkna med att du kommer att bli uppvaktad av diverse friare. Många vill att du ska börja ta ut pensionen och placera din pensionspengar i deras sparprodukter i stället. Argumentet brukar ofta vara att du kan få mer pengar med en bättre förvaltning. Men mycket pengar försvinner i skatt om du tar ut pension och har kvar din vanliga lön. Och det är svårt att få pengar att växa lika mycket som de gör om de står kvar. Du står för risken i den föreslagna placeringen och vill det sig riktigt illa kan dina pensionspengar helt försvinna.

En seriös rådgivare berättar både för- och nackdelar för dig, samt ger dig tid att fundera igenom alternativen. Tänk över dina valmöjligheter noga. Ta inte ut pensionen bara för att någon annan säger att det är det bästa för dig.