Summering av ett händelserikt år

När vi nu stänger 2018 kan vi se tillbaka på ett händelserikt och framgångsrikt år för KPA Pension och alla våra kunder.

Vi inledde året med att sänka avgifterna med 25 procent för den premiebestämda traditionella försäkringen för tjänstepension. Tack vare KPA Pensions goda ekonomi kunde vi också dela ut 260 miljoner kronor till kommunsektorn i form av en 85-procentig premierabatt för 2019, avseende tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. Vi har förnyat samarbetet avseende pensionsadministrationen med ett stort antal kommuner och tecknat nya avtal med två kommuner. 

I september passerade KPA Pension tio miljarder kronor i gröna obligationer. Pengarna har investerats i en rad svenska kommuner och landsting samt projekt runt om i världen till exempel via Världsbanken. Många kommuninvånare får på så vis se sina pensionspengar göra nytta redan idag. Samtidigt påskyndar vi den gröna omställningen och säkrar avkastningen till framtida pensioner.

För sjunde året i rad toppar KPA Pension listan över pensionsbranschens mest hållbara varumärken. Det är vi naturligtvis stolta över men det verkliga kvittot på vårt hållbarhetsarbete är att se pensionspengarna växa som spårvagnar, reningsverk, laddinfrastruktur, energieffektiva bostäder och omsorgsboenden. Men vi kan inte slå oss till ro.

Höstens djupt alarmerande rapport från FN:s klimatpanel IPCC, visade att för att stanna vid 1,5 graders temperaturhöjning krävs ”snabba, långtgående och aldrig tidigare skådade förändringar i alla aspekter av samhället”. Minskningen av växthusgaser måste ske snabbare och våra gemensamma klimatambitioner måste öka dramatiskt. Här vill vi hjälpa kommuner och landsting att göra mer.

Under hösten har vi också jobbat intensivt för att det kommande tjänstepensionsregelverket ska bli så bra som möjligt, med kapitalkrav som fortsatt möjliggör god avkastning och möjlighet att fortsätta investera i kommun- och landstingsobligationer så som idag. Detta är en fråga som nästa regering får på sitt bord så snart den tillträder. Då måste utgångspunkten vara att staten ska vara återhållsam i att intervenera i kollektivavtalade tjänstepensioner och försäkringar.

Det återstår att se om regeringsfrågan hänger kvar i luften när vi räknar in det nya året. Det viktiga för KPA Pension och våra kunder är att vi får en regering på plats med kraft nog att vidta nödvändiga reformer för att säkra framtidens pensioner och skynda på klimatomställningen. 

Med dessa reflektioner över det gångna året vill jag passa på att önska alla en God Jul och Gott Nytt År!

Britta Burreau, vd, KPA Pension