Ut på turné!

KPA Pension är ute på en ny kommunturné under vintern och våren. Med goda erfarenheter i bagaget från förra årets rundresa besöker Britta Burreau, tillsammans med tf hållbarhetschefen Karin Stenmar eller medarbetare från Public Affairs, kommuner och organisationer.

– Vi träffar kommuner som är duktiga på hållbarhet. Vi vill springa med de ledande på fältet. De är våra kunder och kravställare och vi vill veta hur vi ska utvecklas för att kunna möta deras framtida behov, säger hon.

Samhällsnyttiga investeringar på kommunal nivå

En annan viktig orsak till resan är att resonera om kommunernas stora investeringsbehov. KPA Pension å sin sida, vill göra långsiktiga, etiska och samhällsnyttiga investeringar.
– Vi vill återinvestera de kommunanställdas pensionspengar på kommunal nivå. Vi ser gärna att pengarna investeras flera gånger om i olika kommunala objekt innan det blir dags att ta ut dem i pension, säger hon.

Det råder ingen brist på investeringsobjekt. Kommunsektorn behöver investera i nya verksamhetslokaler och bostäder, gröna satsningar, infrastruktur, vatten och avlopp och mycket annat.
– Om vi ska välja mellan ett amerikanskt statspapper och en kommunobligation, då väljer vi kommunobligationen. Men det kan också vara aktuellt att vi köper en kommunal tillgång, om det passar vår portfölj.

Gröna satsningar för att locka arbetskraft till kommunsektorn

En gemensam utmaning är att locka arbetskraft till kommunsektorn. Där vill KPA Pension bidra med gröna satsningar och förvaltandet av en etisk och hållbar tjänstepension.
– Vi ska göra det vi kan för att stärka kommunernas attraktionskraft på arbetsmarknaden. Det är en gemensam utmaning att lyfta fram fördelarna att jobba i kommunsektor.

Kommunturnén innebär kreativa möten med politiker och tjänstepersoner. Det finns gott om utmaningar och olösta problem att samlas kring. Varje kommun har sina egna förutsättningar, jobbar på olika sätt och har olika behov.
– Varje möte är unikt. Vi vet vad vi själva har med oss till mötet, men vi vet aldrig vad vi kommer ut med! Det är spännande, varje gång.

Turnéplan

7/2   Helsingborgs stad
15/3 Region Skåne och Kristianstads kommun
21/3 Borås stad
27/3 Östersunds kommun
10/4 Lunds kommun och besök på Klimatkommunernas kansli
3/5   Linköpings kommun