Bäst på hållbarhet i pensionsbranschen

Tack för att vi fått förtroendet ta hand om din tjänstepension. Vårt löfte till dig är att ta hand om den på ett hållbart sätt. Att vi kommit en bit på vägen visar resultatet av Sustainable Brand Index, där vi av Sveriges konsumenter återigen utsågs till Sveriges mest hållbara pensionsbolag.

Det är åttonde året i rad vi får denna utmärkelse och det är din och alla andra kunders förtjänst. Att vi en gång i tiden började arbeta med hållbarhet beror på att det är viktigt för våra kunder.

Vi planterar 37 000 träd

Precis som alla andra företag så genererar vår verksamhet koldioxidutsläpp. Det mesta kommer från tjänsteresor, även om vi åker tåg så mycket vi kan. Sedan ska våra kontor värmas upp och vi behöver el till datorer och så vidare. Vi klimatkompenserar alla våra utsläpp genom Vi-skogen, en svensk biståndsorganisation med verksamhet i länderna kring Victoriasjön i Afrika.

Utsläppen kompenseras dubbelt upp. Ett resultat är att vi förra året planterade 37 000 träd, tillgängliggjorde 140 hektar odlingsbar mark och hjälpte 136 familjer att lyfta sig själva ur fattigdom.

Läs mer på viskogen.se