Bättre kvalitet vid löpande rapportering av anställningsuppgifter

Du som rapporterar anställningsuppgifter – se till att göra det regelbundet, minst fyra gånger per år, men helst varannan månad. Din rapportering påverkar både prognoserna på Min Pension, utskick från Pensionsvalet och kvaliteten på våra pensionskostnadsberäkningar.

Det finns flera fördelar med att ha aktuella anställningsuppgifter hos oss:

  • Nyanställda får sin viktiga valinformation från Pensionsvalet

Pensionsvalet skickar varje månad ut valinformation till arbetstagare som nyanställts. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att ni har rapporterat in era nyanställda till oss.

  • Bättre kvalitet på beräkning av pensionskostnaden

Pensionskostnaderna tar en stor andel av kommunens skatteintäkter och ekonomerna behöver bra underlag för sitt budgetarbete. När ekonomerna beställer en pensionsskuldsberäkning är det viktigt att alla anställda finns med. Pensionskostnaderna blir korrekt periodiserade och prognoser som ligger till underlag för budget blir säkrare. Kvaliteten blir helt enkelt avsevärt bättre. För er som tryggar den förmånsbestämda ålderspensionen med försäkringen är det också viktigt att anställningsregistret är aktuellt.

  • Säkrare prognoser på Min pension

Vi lämnar underlag till Min pension där den anställda kan se sina anställningar. Prognoserna blir mer tillförlitliga om aktuella anställningsuppgifterna finns med. 

Hur ofta ska man rapportera?

Sven_lannhard_450x600.jpg

Vissa kommuner och regioner rapporterar uppgifter om nyanställda och avslutade anställningar månadsvis. De ser stora fördelar, bland annat att antalet felsignaler minskar genom den mer frekventa rapporteringen.

Vår rekommendation är att man rapporterar regelbundet, minst fyra gånger per år, men helst varannan månad. 

-Det är extra viktigt att göra en rapportering innan ekonomerna hämtar ut sina pensionsskuldsberäkningar vid årsskiftet och delårsbokslutet. Registret bör vara uppdaterat i slutet på månaden innan beräkningsmånaden, säger Sven Lannhard, chef Pensionsskuldsenheten på KPA Pension.

Har du frågor om rapporteringen eller om det är något annat som är oklart, ta kontakt med din kundkontakt så får du hjälp.