Grattis till ett lönsamt och hållbart fondval

Du har valt en fondförsäkring för din tjänstepension. Det är ett val som ger goda möjligheter till bra avkastning. Under 2019 har KPA Etisk Aktiefond ökat med drygt 29 procent medan vår blandfond har ökat med drygt 19 procent.

Nästan lika viktigt som avkastning är avgifter. Så om du väljer en fond, för din pension eller till annat sparande, är det viktigt att jämföra avgifterna. Hos oss kan du vara säker på att du alltid betalar låga avgifter.

Vår viktigaste uppgift är så klart att leverera bra pensioner. Det kan göras på olika sätt. Tillsammans med våra kunder har vi valt den hållbara vägen, där en bra avkastning ska komma från investeringar som tar hänsyn till miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Till vår hjälp har vi våra etiska placeringskriterier som gäller för våra fonder. Därför kommer ditt pensionssparande hos oss inte hamna i fonder som placerar i vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi. Våra fonder har dessutom låg exponering mot fossila bränslen och har därför höga hållbarhetsbetyg.

Vi är övertygade om att hållbarhet är en förutsättning för långsiktig avkastning medan investeringar som är dåliga för miljö, klimat och människor både är riskabla och kortsiktiga.

Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.