Hållbara fonder ett självklart val

Att välja hållbara fonder är ett ansvarsfullt val med omtanke om människa och miljö. En hållbar fond innebär att fonden på olika sätt väger in miljö, klimat och socialt ansvar i sina investeringar.

Väljer du en fond från KPA Pension så gäller både KPA Pensions etiska investeringskriterier och Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, eftersom det är Swedbank Robur som förvaltar KPA Pensions fonder. Det betyder till exempel att dina pensionspengar inte investeras i vapen, alkohol, tobak, spel eller pornografi. Dessutom arbetar vi med bolagsstyrning och vi påverkar de bolag som inte lever upp till våra krav gällande hållbarhet. Vi har också möjlighet att avstå från investeringar i bolag som inte sköter sig. 

Välj hållbart på fondtorget

Nu är det enklare att välja hållbara fonder till premiepensionen (PPM). Pensionsmyndigheten har lanserat en ny funktion med bland annat en märkning av fonder med låg koldioxidrisk. Det finns också möjlighet att filtrera bort fonder som investerar i branscher så som tobak, vapen, alkohol eller fossila bränslen.

Mer information hittar du på pensionsmyndigheten.se