Hur får vi jämställda pensioner?

Den genomsnittliga pensionsnivån för kvinnor födda 1949 uppgår till 17 173 kr/månad. Det motsvarar 76 procent av vad männen födda samma år får i pension.

Jag får ofta frågan ”hur ska vi göra pensionssystemet mer jämställt?”. Sanningen är att det är arbetslivet som är ojämställt och de ekonomiska skillnaderna följer med i livet som pensionär.

Det finns flera åtgärder som vi tillsammans kan vidta för att minska den ekonomiska klyftan mellan könen. Fackliga representanter har stora möjligheter att informera både manliga och kvinnliga medlemmar om strategiska val kopplat till yrkeslivet. Lösningen är dela på ansvaret i hemmet så att färre kvinnor arbetar deltid samt att kvinnor inte är hemma mer än männen vid föräldraledighet och vab. Dessutom är det viktigt att fortsatt minska inkomstskillnaderna genom att utrota könsdiskriminering vid lönesättning samt höja inkomstnivån för kvinnodominerade yrken. 

Utvecklingen går åt rätt håll; pensionsgapet mellan män och kvinnor minskar men i nuvarande takt kommer jämställda pensioner betalas ut först år 2070. Lås oss prata mer om inkomstskillnader, om lönesättning och om deltidsarbete och ansvarsfördelning. Genom rätt information till dina medlemmar kan du bidra till att vi inte behöver vänta 50 år på att radera pensionsklyftan.

Britta Burreau, vd KPA Pension