Så tryggas din pension i lågkonjunktur

Många känner oro för hur en lågkonjunktur skulle påverka den egna pensionen. Inte så konstigt, eftersom pensionssparandet ofta är livets största sparande. Men pensionssparandet pågår ju ofta under många år så det finns ingen anledning till oro.

Du har en traditionell försäkring hos oss på KPA Pension. Det som är tryggt med just en traditionell försäkring är att en viss del är garanterad. Alltså, oavsett hur förvaltningen har gått eller om konjunkturen har svängt, är du garanterad en viss lägstanivå. Förhoppningsvis får du dessutom mer pengar i form av avkastning. Men avkastningen är mer konjunkturkänslig. I en högkonjunktur blir avkastningen högre, i en lågkonjunktur blir den följaktligen lägre. 

 

Tryggare pension med spridda risker

För att du ska få en så trygg och bra pension som möjligt placerar vi dina pensionspengar i olika slags tillgångar. Då sprider vi riskerna och du slipper oroa dig för svängningar på börsen. Samtidigt ökar vi möjligheterna att få pengarna att växa. En stor del av pensionspengarna investerar vi i räntepapper. Det skapar en trygg bas. Resten placeras i bland annat aktier och fastigheter där pengarna får bra möjlighet att växa.

 

Koll på alla delar av din pension

Tänk på att tjänstepensionen är bara en del av din totala pension. Du har också den allmänna pensionen från staten. I den så finns premiepensionen, som är den del du själv bestämmer över. Har du haft flera arbetsgivare kan du ha tjänstepension i olika bolag. Dessutom kan du komplettera med ett eget sparande.

För att få bättre koll på din pension, logga in på minpension.se. Där ser du alla delar av din pension.