Tjänstepension viktigare än gymkort

Arbetsgivare kan locka med alla möjliga förmåner i en anställningssituation. Och det är ju toppen. Men glöm inte din allra viktigaste förmån – tjänstepensionen. Värd mer än alla gymkort i världen. Och det fina är att du som är anställd på en kommun eller i en region alltid har tjänstepension!

Kommuner och regioner omfattas nämligen av kollektivavtal, som bestäms av fack och arbetsgivare. Tjänstepension ingår alltid när det finns ett kollektivavtal. Den betalas av din arbetsgivare, och det är vi på KPA Pension som tar hand om pensionspengarna tills det blir dags. 

 

Fråga alltid om tjänstepension!

Varför är tjänstepensionen så viktig då? Jo, utan tjänstepension skulle din framtida pension endast bestå av den allmänna pensionen från staten. Det kan innebära en rätt låg pension som inte ligger i nivå med vad du tjänar som yrkesarbetande. Ju yngre du är och ju högre lön du har, desto större del av din totala pension utgörs av tjänstepensionen.

Skulle du i framtiden byta jobb, fråga om tjänstepension redan vid anställningsintervjun. Om den nya arbetsgivaren saknar kollektivavtal och inte erbjuder tjänstepension är det bra om du har ett eget sparande. 

 

Se hela din pension på minpension.se

Har du haft flera arbetsgivare så kan du också ha flera tjänstepensioner. Ett tips är att logga in på minpension.se där du ser de olika delarna i din pension. Såväl allmän pension som tjänstepension och om du har ett eget sparande. Där kan du också se en prognos på hur stor din pension kan bli, när det väl är dags.

Räkneexempel – så viktig är tjänstepensionen

Sara är i dag 30 år. Hon tar ut sin pension vid 67 års ålder. Hon började arbeta när hon var 21 år, har två barn som hon varit föräldraledig med ett år för vardera barn. Sara tjänar vid pensionen 25 000 kronor i månaden.

Så mycket får Sara när hon går i pension:

Med endast allmän pension: 12 935 kronor i månaden

Med allmän pension + tjänstepension: 18 030 kronor i månaden

Exemplet gäller traditionell försäkring i avtalsområden AKAP-KL räknat i dagens penningvärden.