När går du i pension – och har du tänkt över det ordentligt?

De stora besluten i livet ska helst vara genomtänkta och planerade. Det kan gälla val av arbete, ett husköp eller till och med val av livspartner. Men valet att gå i pension är inte alltid ett väl genomtänkt beslut.

Fler än 4 av 10 pensionärer slutade jobba av skäl som att man ”brukar” gå i pension vid en viss ålder eller att de helt enkelt inte fick jobba kvar. Det är också dubbelt så vanligt att dagens pensionärer anser att de gick för tidigt i pension än tvärtom. Det visar en undersökning som KPA Pension nyligen har genomfört.

"Tradition att gå i pension vid 65 års ålder"

Det är alltjämt en väl etablerad tradition i Sverige att gå i pension vid 65 års ålder. En stor majoritet av befolkningen tar ut ålderspension just vid den åldern, skriver pensions­åldersutredaren Ingemar Eriksson i ett av sina betänkanden.

Anledningarna är flera: den tidigare pensionsåldern (från 1976) var 65 år och den så kallade garantipensionen kan tas ut först då. Både arbetsgivare och fackförbund har också på olika sätt inrättat sig efter det faktum att flesta väljer att gå vid 65 år.

Svårt stå emot attityder och rutiner

Om attityder och rutiner på arbetsplatsen bygger på att man förväntas sluta jobba vid 65 år kan det var svårt att stå emot. Attityder som ”man ska väl inte jobba kvar och ta platsen från någon ung människa” eller ”nu i sämre tider finns det de som behöver 60-plu­ssarnas jobb bättre” är inte ovanliga. Det finns även faktorer utanför jobbet som påverkar beslutet att pensionera sig.

– Det jobbar många kvinnor inom kommunsektorn. Ofta är de gifta eller sambo med äldre män och väljer att gå i pension i anslutning till mannens pensionering, säger Tor Hatlevoll, handläggare på SKR. Det är också vanligare att gifta/sambos går tidigare i pension jämfört med ensamstående.

Trappa ner arbetet de sista åren

I KPA Pensions undersökning ställdes frågan till pensionärer vilka råd de skulle ge till sitt yngre jag. Där ansåg var tredje att det var viktigt att trappa ner arbetet de sista åren, så att omställningen till pensionärslivet inte skulle bli för stor. Ett annat råd var att i tid genomföra nödvändiga förändringar för att orka jobba längre, exempelvis se till att få nya arbetsuppgifter eller byta jobb.

Det vanligaste rådet? Att spara mer och att tidigare börja lägga undan pengar till pensionen.