Dina pensionspengar bidrar till kampen mot Covid-19

Den pandemi vi nu upplever har stor global påverkan på alla delar av samhället. Du som jobbar inom till exempel skola, vård och omsorg gör en jätteinsats för att vi ska lyckas att ta oss igenom denna kris. Och för oss som pensionsbolag är det självklart att vi också ska ta ansvar när samhället och pensionsspararna står inför tuffa utmaningar. Det är en av anledningarna till att vi investerar pensionspengar i projekt som ska lindra konsekvenserna av coronaviruset.

Sedan pandemins utbrott har vi redan hunnit investera 1,3 miljarder kronor i kampen mot Covid-19. Det är pengar som ska generera bra pensioner och samtidigt göra nytta där de bäst behövs just nu. Därför har vi valt att investera i olika obligationer där pengarna bland annat ska bidra till sjukvården, säkra transport av mediciner och sjukvårdsmatriel och se till att lokaltrafiken fungerar för alla er som behöver ta er till och från jobbet varje dag.

Men lika viktigt är att dessa investeringar också ska säkra så att kunderna får trygga och bra pensioner.

– Våra kunder är samhällsbärare, de arbetar i utmanande miljöer och med kritiska samhällsfunktioner inom till exempel sjukvård och äldreomsorg. Vi är stolta att vi med våra investeringar har möjlighet att stötta dessa sektorer idag, när behovet är som störst. Det betyder extra mycket för oss att investeringarna bidrar till att de som kämpar extra mycket nu under pågående pandemi ska få en trygg och hållbar pension senare i livet, säger KPA Pensions vd Britta Burreau.