Så får du en bättre pension

Alla vill såklart kunna leva ett bra liv även efter pensionen, att pengarna räcker till. För att få en hög pension ska du jobba så många år som möjligt, helst också med en hög lön. Tyvärr är det där inte alltid så lätt att själv styra över. Men det finns några saker du kan göra.

Ju mer du jobbar desto mer pension – så länge det är vitt!

Pensionen bygger på hur mycket du jobbar. Det är därför bra att börja arbeta tidigt i livet. Ungdomar och unga vuxna som jobbar extra på helger och lov börjar redan då tjäna ihop till sin pension. Förutsatt att de jobbar vitt, förstås. Det kan bli rätt mycket pengar som sedan står och växer i 40-50 år. Kanske gäller inte detta just dig, men påminn dina barn om att vitt extrajobb lönar sig. Allra helst på en arbetsplats med kollektivavtal!

Dela på föräldraledigheten

Att bli förälder är en av livets absolut största händelser och frågan kring hur man vill eller borde dela på föräldraledigheten skapar alltid heta diskussioner. Föräldraledighet är en viktig fråga ur jämställdhetssynpunkt. När en kvinna och en man lever ihop är det ofta så att mannen tjänar mer än kvinnan. En vanlig föreställning är att familjen förlorar ekonomiskt på att pappan stannar hemma med barnet. Men det stämmer oftast inte.

Bra att veta är också att du som kommun- och regionanställd fortsätter att tjäna in till din tjänstepension under din föräldraledighet. Så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen tjänar du in tjänstepension precis som om du skulle ha jobbat. Jobbar du däremot deltid utan att vara ledig enligt föräldraledighetslagen minskar din intjäning till pensionen. Det innebär att beloppet som betalas in till din tjänstepension blir lägre.

Jobba heltid

Många – oftast är det kvinnan – kommer tillbaka till jobbet och går ner på deltid när de har varit föräldralediga. Men det är en riktig fälla. Grunden till en bra pension är att du jobbar mycket och i många år. Går du ner på deltid kan det vara svårt att återskapa den jämställdhet som förhoppningsvis rådde i hemmet innan ni fick barn. Visst kan det vara svårt att få ihop livet med jobb, barn och allt annat som ska hinnas med. Men dela i så fall på deltiden med din partner. Samma sak gäller för vab-dagarna. Pensionen för någon som arbetar deltid under många år blir nämligen avsevärt lägre.

Se över vilka avgifter du betalar

Alla pensionsbolag och banker tar ut en avgift för att ta hand om dina pensionspengar. Hur stor avgiften är skiljer sig skiljer sig från bolag till bolag. Men hur mycket du betalar i avgift kan ha stor betydelse för hur mycket du till slut får i pension. Du betalar nämligen mer år för år i takt med att ditt pensionskapital växer.

På oberoende konsumenternas.se kan du jämföra avgifter mellan olika pensionsbolag. 

Överväg att ta bort återbetalningsskydd om du lever ensam

I många tjänstepensioner ingår det ett återbetalningsskydd som ger ersättning till din familj om du dör. Lever du ensam kan det vara värt att ta bort återbetalningsskyddet. Då blir din pension högre.