Så påverkas din tjänstepension av coronaviruset

Jag vill börja med att tacka dig som jobbar inom vård, skola, omsorg och alla andra yrken. Du som ställer upp nu när vi behöver dig som mest. I dessa tider påminns vi om vilket fantastiskt jobb du gör. Tack!

Coronaviruset påverkar hela samhället. Vi har alla i olika utsträckning fått anpassa våra liv till en ny situation. Många känner oro, både för sina närmaste men också för sin ekonomiska situation. Hur påverkas pensionen av det ekonomiska läget med stora börsfall? Och vad händer med tjänstepensionen om man blir sjuk eller måste vara hemma för att skolor eller förskolor håller stängt?

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Hur länge kommer börsoron att hålla i sig?

När det gäller det finansiella läget som råder till följd av coronakrisen kan ingen veta hur länge den kommer att pågå. Det vi vet är att viruset någon gång kommer att klinga av och att finansmarknaderna återhämtar sig, även om det kan ta tid. Vi vet också att både politiker och centralbanker gör vad de kan för att försöka mildra effekterna.

Hur påverkar situationen min tjänstepension?

Din tjänstepension är placerad i en traditionell försäkring. Det är ett tryggt och bra alternativ, särskilt i tider när finansmarknaden är orolig. I en traditionell försäkring placeras pensionspengarna i olika tillgångsslag och vi agerar aktivt som förvaltare för att balansera risken vid sådana här situationer. Men trots det kan ditt pensionssparande påverkas negativt av den senaste tidens händelser. Det är därför bra att tänka på att ditt pensionssparande är ett långsiktigt sparande som sträcker sig över många år. Tillfälliga nedgångar hinner jämna ut sig med åren. Dessutom har din tjänstepension en garanti, där en viss del av de pengar din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension är garanterade. Dessa kan du aldrig förlora.

Hur påverkar coronaviruset KPA Pension?

KPA Pension är finansiellt stabilt och kan stå emot turbulens och oro på marknaderna, även i det fall situationen vi befinner oss i skulle bli långvarig.

Vi har en bra krisberedskap och är väl förberedda för den här situationen, liksom för andra oförutsedda händelser. Vi kommer att fortsätta att göra det vi ska och det vi är bra på, nämligen att se till att alla våra kunder får en trygg och hållbar pension.

Jag är sjuk, påverkar sjukdom min tjänstepension?

Nej. Du fortsätter att tjäna in till din tjänstepension under tiden du är sjukskriven.

Mitt barn är sjukt och jag måste vabba, påverkar det min tjänstepension?

Nej. Du fortsätter att tjäna in till din tjänstepension under tiden du vabbar. Samma gäller om du tar ut föräldraledighet.

 

Här hittar du Pensionsmyndighetens frågor och svar om corona