Vi svarar när du ringer, även när det krisar

När coronakrisen var ett faktum blev det viktigt för oss att kunna sköta vår verksamhet och samtidigt anpassa oss till myndigheternas rekommendationer. Våra kunder, alltså alla ni som arbetar inom vård, skola och omsorg, har under hela krisen varit avgörande för att samhället har fungerat. 

För att underlätta för er och samtidigt minska smittspridningen i samhället ställde vi tidigt om vår verksamhet. De flesta av oss jobbar idag hemifrån. När du ringer eller mejlar till oss svarar vi som vanligt. Men den normalt sett livliga kundserviceavdelningen i Folksamskrapan på Södermalm i Stockholm ekar tom. Och kanske är det  Josefin som svarar när du ringer, hemifrån sitt kök i södra Stockholm. 

Josefin tycker att omställningen till att arbeta hemifrån har gått bra.

– Den största utmaningen var tekniken. Vi behövde säkerställa att samtalen kom fram och att vi kunde komma åt alla system hemifrån. Men allt har gått över förväntan, berättar Josefin, som jobbar som teamledare på kundservice.

Att ställa om en verksamhet så fort – det handlade om dagar – är en utmaning eftersom vi behövde säkerställa din och övriga kunders integritet. Våra medarbetare har noggranna rutiner om hur hemarbetet ska skötas utan risker för kundernas integritet.

Alla som arbetar hemifrån behöver försäkra sig om en avskild arbetsplats för att inte bli störda av andra familjemedlemmar. De behöver också bra och säkra uppkopplingar hemifrån.

– Den största utmaningen har varit att ta emot och lära upp nya medarbetare. Då har vi faktiskt varit på kontoret. Men där har det varit nästan helt tomt och vi har haft möjlighet att sprida ut oss berättar Josefin.

Ingen vet hur länge Covid-19 kommer att fortsätta att påverka samhället. Vi kan se positiva signaler om att smittspridningen minskar. Vi måste samtidigt vara förberedda på att läget snabbt kan ändras.

Ett pensionsbolag är en hårt reglerad verksamhet som regleras av kollektivavtal, lagar och regelverk.

– Coronakrisen blev ett tillfälle där alla våra rutiner och krisplaner faktiskt ställdes på prov i ett skarpt läge. Hittills har allt fungerat. Det viktiga nu är att skapa uthållighet, både på arbetsplatsen och ute i samhället, konstaterar vd Britta Burreau hemifrån vardagsrummet.