Pensionspengar gör skillnad för klimatet

Laddstationer för elbilar, spårvagnar, hållbara äldreboenden. Ja, hur dina pengar placeras spelar stor roll för både dig och din framtida pension, men även för hela samhället och för vår värld.

IPCC har nyligen kommit ut med en ny rapport som visar att den globala uppvärmningen går snabbare än vad man tidigare trott. De åtgärder vi gör för att minska utsläppen av växthusgaser går för långsamt, och konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Här i Sverige kommer vi att behöva vänja oss vid fler skogsbränder, skyfall och översvämningar. Det ställer stora krav på landets kommuner. De behöver skynda på den gröna omställningen och samtidigt rusta och förbereda sig för klimatförändringarnas effekter.

Gröna obligationer bidrar till klimatomställningen

Ett sätt att finansiera klimatomställningen är att ge ut så kallade gröna obligationer. Genom att köpa gröna obligationer kan vi som pensionsbolag bidra till klimatomställningen samtidigt som vi ser till att skapa trygga och bra pensioner. På det här sättet bidrar dina pensionspengar till de åtgärder som behövs för att bromsa eller för att lindra konsekvenserna av klimatförändringarna. Det kan till exempel handla om översvämningsskydd, förnyelsebar energi, återvinning, klimatsmarta bostäder, cykelbanor eller laddstationer för elbilar.

Mer om hur dina pensionspengar gör nytta i gröna obligationer