Relevant information vid rätt tidpunkt

Satsningen på att förbättra kundupplevelsen på Mina sidor, kpa.se, sker stegvis i etapper. I december lanserades återigen ny funktionalitet för era anställda, våra individkunder.

Som vi berättat tidigare arbetar vi intensivt med att förenkla och digitalisera pensioneringsprocessen för individkunderna, de anställda i kommuner och regioner.

Senaste månaden har ytterligare förbättringar gjorts på Mina sidor, bland annat:

Bättre struktur och personaliserade sidor– Mina sidor har anpassats efter den inloggade individen och ett antal kundkategorier styr meny och innehåll. Den yngre kunden får till exempel information om hur hen själv kan påverka sin pension och kan välja att ta bort återbetalningsskyddet. En något äldre individkund, som är tillräckligt gammal för att ansöka om pension, kan räkna på och begära uttag av pension. Den kund som har gått i pension får information om sina utbetalningar, exempelvis preliminärt utbetalningsbelopp och tidigare utbetalningar på Mina sidor.

– Det är handlar om att förbättra kundupplevelsen för de individer som är kund hos KPA Pension. Vi vill att det som är relevant för den enskilde individen ska finnas lättillgängligt, säger Matilda Högström, initiativägare för projektet.

Simulering och prognos av pensionsbelopp –  Tack vare ett användarvänligt dragreglage på startsidan kan kunderna se hur stor tjänstepensionen från KPA Pension blir beroende på när de väljer att ta ut sin pension. Kunderna kan variera pensionsåldern från 61 år till 68 år och på ett enkelt sätt få uppfattning om det är värt att gå i pension lite tidigare eller bättre att vänta några år.

Säkra meddelanden – Idag hanterar vår kundservice ungefär 30 000 e-postärenden per år. Förbättrad funktionalitet i Säkra meddelanden på Mina sidor gör att individen både kan skicka och få svar av kundservice i inloggat läge. Kommunikationen mellan oss blir mer effektiv och tidigare meddelanden/svar finns sparade på ett och samma ställe.

Bästa sättet att följa det arbete som görs på Mina sidor på kpa.se för den som är individkund är att logga in och klicka runt.

Välkommen in!

Utvecklingsarbetet fortsätter under 2022

Vi kommer bland annat:

  • Göra det möjligt för kunden att skjuta upp sin pension på Mina sidor.
  • Förbättra leveransen av de förmånsbestämda förmånerna till Min Pension. Kunden ska se samma förmåner och försäkringar på Min Pension som på Mina sidor på kpa.se. 
  • Ansluta fler premiebestämda avtal till uttagstjänsten på Mina sidor.