Vad händer med pensionen om du dör?

Det ingår ett återbetalningsskydd i din tjänstepension. Det betyder att dina pensionspengar går till dina närmaste om du skulle dö. Du kan ta bort återbetalningsskyddet och i stället få lite mer i pension. Det är din livssituation som avgör om du behöver återbetalningsskydd, så tänk över vad som är rätt för dig.

Så fungerar återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att den du är gift med, din sambo eller dina barn får dina pensionspengar när du dör. Barnbarn omfattas inte av återbetalningsskyddet.

Du som arbetar inom kommun och region har ett återbetalningsskydd i din tjänstepension, om du inte själv har tagit bort det. 

Behålla eller ta bort?

Din familjesituation och din ekonomi avgör vad som är rätt för dig. Men om du lever ensam och inte har barn är det alltid bäst att ta bort återbetalningsskyddet. Då får du ta del av arvsvinster som ger dig lite mer pengar till din egen pension. 

Om din familjesituation skulle förändras kan du lägga till återbetalningsskyddet igen. Oftast behöver du fylla i en hälsodeklaration.

Vill du ta bort ditt återbetalningsskydd gör du det på Mina sidor

Så här resonerar andra

kund1-park-1780x1000px.jpg

Samir, 50 år, parkförvaltare

Samir arbetar som parkförvaltare på kommunen. Han lever i ett samboförhållande och har inga barn. Hans sambo har god ekonomi och han vet att hon kommer att klara sig ekonomiskt. För att få lite mer i pension har han valt att ta bort sitt återbetalningsskydd.

kund1-usk-1780x1000px.jpg

Elin, 29, undersköterska

Elin jobbar som undersköterska i äldreomsorgen. Hon bor ensam och har inga barn. Eftersom hon inte har något behov av återbetalningsskydd i sin nuvarande situation så har hon valt att ta bort det. Då kommer hon att få lite mer i pension.

kund1-brand-1780x1000px.jpg

Kim, 42 år, brandman

Brandmannen Kim har fru och tre barn i skolåldern. För honom är det självklart att behålla återbetalningsskyddet eftersom han vill försäkra sig om att familjen skulle klara sig ekonomiskt om han skulle dö.