Enbart hållbara fonder i din tjänstepension hos oss

Våra kunder vill ha ett hållbart pensionssparande. Därför erbjuder vi enbart hållbara fonder. KPA Pension har inga egna fonder. I stället har vi valt ut riktigt bra fonder från fondförvaltare som vi vet har högt ställda krav på både miljö och socialt ansvarstagande.

Självklart ska fonderna följa både våra egna och fondförvaltarens investeringsriktlinjer. Fonderna ska också redovisa sina klimatavtryck. Vi förväntar oss också att fondförvaltarna ska arbeta aktivt med att påverka de bolag som ingår i fonderna i frågor som rör klimat, jämställdhet, korruption och mänskliga rättigheter.

Vi arbetar nära fondförvaltarna och träffar dem löpande. Flera gånger per genomför vi också kontroller för att se till att de lever upp till kraven. Så oavsett om du, liksom de flesta av våra fondkunder, stannat kvar i den åldersanpassade entrélösningen eller om du valt dina egna fonder, kan du känna dig trygg med att din tjänstepension är placerad i fonder där hållbarhet väger tungt.

Vill du läsa mer om hållbarhetsarbetet i just dina fonder kan du börja med att läsa fondens informationsbroschyr under stycket Så fungerar hållbara fonder på sidan Fondförsäkring

De fonder vi erbjuder förvaltas av Swedbank Robur, Storebrand Fonder och Öhman.