Många goda år dämpar effekten i sämre tider

I dagarna får du ett årsbesked från oss i Kivra eller med vanlig post. Där kan du se hur dina pensionspengar har utvecklats under året som gått.

I många år har årsbeskedet varit en trevlig läsning och vi har kunnat se hur pensionspengarna vuxit. 2022 har däremot varit ett tufft år där krig, ränteläge, nedgångar på börsen i kombination med rekordhög inflation har fått de flesta av oss att hålla hårdare i plånboken. Det ekonomiska läget märks också i ditt pensionssparande. Men det finns några saker som är bra att komma ihåg: 

Tjänstepension är ett sparande på lång sikt

Tjänstepensionen är ett långsiktigt sparande som fylls på under en lång tid. Resultatet för ett enskilt år får inte så stor effekt på din slutliga pension.

Ett sparande med garanti ger en tryggare pension

Ditt sparande hos oss har en garanterad del som du alltid kommer att få ut som pension, oavsett hur börsen går.  

Marknadens lägsta avgifter innebär mer pengar kvar till din pension

Med ränta på ränta-effekten får avgifterna stor betydelse för din framtida pension. Därför har vi marknadens lägsta avgifter.

Riskspridning ökar möjligheterna till avkastning och minskar riskerna

Dina pensionspengar är placerade i olika tillgångar, till exempel aktier, räntepapper och fastigheter. Det ger en större trygghet än om allt skulle placeras i exempelvis aktier. 

Det har gått bra för ditt sparande

Slutligen ska du ta med dig de senaste årens positiva utveckling när avkastningen har varit riktigt bra. Den dämpar effekterna av sämre tider.