När kan du ta ut din tjänstepension – och hur gör andra?

Hur och när du väljer att ta ut din tjänstepension kan ha stor betydelse för din framtida ekonomi. Det är därför bra om du i god tid tänker igenom dina valmöjligheter. Det kan vara en del att hålla reda på. Olika pensioner har nämligen olika regler för när och hur pensionen kan tas ut.

Här förklarar vi vad som gäller för din premiebestämda tjänstepension.* Vi tittar också på när andra väljer att ta ut sin pension. 

När vill du börja ta ut pensionen?

Den lägsta åldern för att ta ut din pension är 60 år. Du kan ta ut den livsvarigt eller under en begränsad tid, som minst under tio år. Om du inte har börjat ta ut pensionen eller meddelat oss om att du vill skjuta upp den startar vi automatiskt utbetalningen när du fyller 70 år. Utbetalningarna fortsätter då så länge du lever.

Du kommer att få information av oss i god tid innan vi börjar betala ut pensionen så att du får möjlighet att skjuta upp den om du hellre vill det.

Under hur lång tid vill du ta ut pensionen?

Förutom att välja från vilken ålder du ska börja ta ut din pension behöver du även ta ställning till om du vill ha den hela livet eller under en begränsad tid. Om du tar ut den under en begränsad tid får du en högre pension under ett bestämt antal år, sen upphör utbetalningarna. Det kan verka lockande att ta ut allt på kort tid, men fundera först på om du kommer att klara dig när tjänstepensionen är slut. Eftersom vi ofta lever längre än vi tror kan det vara bra att tänka igenom uttagstiden en extra gång.

När tar andra ut pensionen?

Även om det är just dina förutsättningar som ska styra när du väljer att gå i pension kan det vara intressant att veta hur andra gör. Under 2022 var det 30 procent av dem med premiebestämd tjänstepension hos KPA Pension som började ta ut sin pension innan 65 års ålder, 17 procent den månad de fyllde 65 år, 29 procent mellan 65 och 67 år och 23 procent vid 67 år eller senare.

1780x600_pensionsalder.jpg

Vi har samlat allt du kan behöva känna till när det är dags att planera inför pensionen under avsnittet Så tar du ut din pension

Vill du se hur din pension påverkas av olika pensionsåldrar och olika uttagstider kan du göra det på minpension.se.

*Vissa kan också ha en förmånsbestämd tjänstepension. För den gäller andra uttagsregler, kolla med din arbetsgivare.