Pensionspengar bidrar till kommunernas gröna omställning

Kommuner och regioner har ett stort ansvar för att ställa om samhället i hållbar riktning. Runt om i landet görs stora insatser för att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till både pågående och framtida klimatförändringar.

Det är ett arbete som tar stora resurser i anspråk och där behoven och förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommunerna. Gemensamt är att alla kommuner har klimatomställningen högt upp på agendan och de flesta har kommit långt i sitt strategiarbete. Klimatomställningen innebär finansiella utmaningar för kommunerna samtidigt som kostnaderna riskerar att bli ännu högre om insatserna skjuts på framtiden.

KPA Pension vill bidra till kommunernas arbete och samtidigt främja tillgången på hållbara investeringar. Därför har vd Camilla Larsson träffat en lång rad kommuner för att diskutera utmaningar och behov kopplat till klimatförändringarna och biologisk mångfald, men även sociala frågor som ett hållbart arbetsliv.

– Klimatanpassning handlar om mycket stora investeringar under en väldigt lång period. Kommunernas behov sammanfaller med pensionsspararnas behov av trygga och långsiktiga investeringar. Dessutom känns det bra att pensionspengarna investeras på ett sätt som kommer pensionsspararna till godo i deras närmiljöer, säger Camilla Larsson, vd KPA Pension.

Under hösten besökte KPA Pension Nacka kommun. Mötet resulterade i att KPA Pension kunde investera 100 miljoner kronor i en grön obligation. Pengarna kommer i första hand att gå till hållbara transporter och energieffektiva bostäder och lokaler men även satsningar på biologisk mångfald. Nacka arbetar brett för att säkra hållbar utveckling i kommunen och det fångas upp i den här obligationen.

Och resan fortsätter. Varje år besöker Camilla och hennes medarbetare kommuner och regioner över hela landet för dialog om tjänstepensionens roll i att bygga trygga samhällen.