Biologisk mångfald

Nyttjandet av naturresurser har en negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystem där flera branscher inom bland annat jord- och skogsbruk ofta lyfts fram som särskilt bidragande.

Nyttjandet av naturresurser har en negativ påverkan på biologisk mångfald och ekosystem där flera branscher inom bland annat jord- och skogsbruk ofta lyfts fram som särskilt bidragande. Den senaste tiden har riktats mot finansbranschens roll i att bevara biologisk mångfald med ökade förväntningar på att biologisk mångfald hanteras som en risk men även rapporteras på samma sätt som klimatförändringarna. Detta ska ske genom styrning av kapital och genom att reducera naturrelaterade finansiella risker.

Vi inser att våra investeringar har en påverkan på biologisk mångfald. Bristande datatillgång gör det dock utmanande att analysera den indirekta påverkan våra investeringar har. Redan 2022 skrev vi under Finance for Biodiversity Pledge, vilket bland annat innebär att vi har åtagit oss att sätta mål kopplade till biologisk mångfald för vår investeringsverksamhet. Under 2023 har vi anslutit till flera internationella påverkansinitiativ på temat biologisk mångfald, tillsammans med andra investerare. Exempel inkluderar Shareactions ”Pesticides and Biodiversity”-initiativ, Nature Action 100 och PRI Spring, där det sistnämnda är planerat att inledas under 2024. Övriga initiativ på temat är Sustainable forests and finance och FAIRR Biodiversity and Climate Risk in Aquaculture/Aquafeed.  Vi har även investerat i obligationer med koppling till biologisk mångfald, bland annat kommunobligationer och obligationer från Världsbanken.