Fler heltider och färre sjukdagar - så gjorde Hedgården

Många kommuner och regioner kämpar med kompetensförsörjningen. På boendet Hedgården har man gjort viktiga förändringar som bland annat minskat sjukfrånvaron och gjort att fler har gått från deltid till heltidsarbete.

I Söderbärke, mellan Fagersta och Ludvika, finns Hedgården – ett särskilt boende med tre avdelningar. Där arbetar både sjuk- och undersköterskor samt vårdbiträden. På boendet har man gjort mycket för att fler medarbetare ska orka jobba heltid. Suntarbetsliv har intervjuat enhetschefen och medarbetarna på Hedgården. På suntarbetsliv.se kan du läsa artikeln i sin helhet. 

Framgångsreceptet har bland annat varit tydliga rutiner, samordnare som styr upp det praktiska och att ta vara på styrkorna hos medarbetarna på ett bättre sätt.

På Hedgården vågar man testa nytt och värna om att personalen utvecklas. Då blir det roligare på jobbet.

Madeleine Wallin, enhetschef på boendet säger: – När vi började med heltidsresan satte jag mig ner och funderade. ”Hur ska jag göra för att medarbetarna ska orka arbeta heltid?” Madeleine Wallin har varit noga med att hitta styrkor hos olika medarbetare, och lyfta fram det. En medarbetare älskar trädgårdsarbete och har med glädje tagit över ansvaret för odlingarna. En annan medarbetare målar med de boende.

Förändringar för personalen som givit positivt resultat

Skapade struktur och rutiner – en utsedd medarbetare fick ansvar för samordning vilket gav bättre ordning och mer effektiva rutiner.

Tog bort stressiga arbetsmoment – med fasta omsorgskontakter som har fått arbetstid avsatt för att ta hand om praktiska frågor för alla boende blir det mer lugn och mindre stress.

Hittade en metod för att ta vara på styrkor hos medarbetarna – Att medarbetarna får jobba med sådant som de tycker är roligt.

Och förändringarna har gett fina resultat:

  • sjukfrånvaron har minskat
  • fler jobbar heltid
  • bättre utfall på medarbetarenkäten

Med trygghet och rutiner har de anställda fått utrymme för utveckling och förbättring.

suntarbetsliv.se har du tillgång till värdefulla verktyg, artiklar om forskning och nyheter inom arbetsmiljöområdet som ni kan använda er av. Suntarbetslivs utbud bidrar till att främja ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Informationsträffar om hur deltidsarbete påverkar pensionen

Vill ni få hjälp att informera era anställda om hur deltidsarbete påverkar pensionen? KPA Pension håller informationsträffar för anställda inom kommun och region. Det kan gälla information till blivande pensionärer eller till deltidsanställda. Läs mer om våra olika informationsträffar

Bakgrund till samarbetet mellan Suntarbetsliv och KPA Pension

En viktig förutsättning för en bra pension är att anställda i kommuner, regioner och kommunala företag kan delta i arbetsgemenskapen ett helt yrkesliv. 

KPA Pension vill bidra till att möta kompetensutmaningen till långsiktig social hållbarhet, friska arbetsplatser och en trygg pension och har inlett ett samarbete med Suntarbetsliv. Tillsammans hjälps vi åt att lyfta dessa viktiga frågor.