Förändringar i KPA Etisk Aktiefond och KPA Etisk Blandfond 2

Från och med den 20 september 2023 sker ett antal förändringar i fondbestämmelserna för KPA Etisk Aktiefond och KPA Etisk Blandfond 2. Förändringarna görs för att modernisera och tydliggöra fondernas profiler.

Du som placerar i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av detta.

Förändringar i fondbestämmelserna:

  • Fonderna byter namn för att modernisera och tydliggöra fondernas profiler. Det innebär inte någon ändring i fondernas hållbarhetsarbete.
  • I fondbestämmelserna för KPA Etisk Aktiefond införs en skrivelse kring pantsättning och överlåtelse.
  • Språkliga förändringar och förtydliganden görs i fondbestämmelserna. Det förändrar inte fondernas karaktär eller placeringsinriktning.

Namn före ändring

Nytt namn

KPA Etisk Aktiefond KPA Aktiefond
KPA Etisk Blandfond 2 KPA Blandfond

Läs mer om förändringarna:

Kundbrev KPA Etisk Aktiefond
Kundbrev KPA Etisk Blandfond 2