Hur och när tar vi egentligen ut vår pension?

Andelen som tar ut sin tjänstepension både innan 65 år och efter 67 år har ökat markant de senaste fem åren. Det visar en ny rapport där KPA Pension har tittat närmare på hur anställda inom kommuner och regioner valt att ta ut sin tjänstepension.

– Vi ser att andelen som väljer att påbörja uttag av sin tjänstepension före 65 års ålder ökat kraftigt. Samtidigt har andelen som väljer att vänta tills efter 67 års ålder också stigit markant. En orsak till detta kan vara att förutsättningarna för ett jämlikt och hållbart arbetsliv, vilket är viktigt för att få en bra pension, ser olika ut för anställda i kommuner och regioner, säger Fredrik Eklöf, Affärsområdeschef Parter och utbildning på KPA Pension.

Medellivslängden ökar och påverkar hur länge vi arbetar

Enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB) har medellivslängden för personer födda mellan åren 1970 och 2021 ökat med knappt åtta år för kvinnor och nio år för män och beräknas öka med ytterligare fem år för kvinnor och 6,5 år för män fram till och med 2070. Detta kommer troligtvis påverka hur länge vi kommer att arbeta och de val vi gör angående tjänstepensionen kan få stor betydelse.

När det gäller längd på utbetalningsperiod väljer kvinnor i högre utsträckning än män livsvarigt uttag (20 procent av kvinnorna mot 17 procent av männen) eller längre tidsperioder, som en 10-årsperiod eller längre (23 procent av kvinnorna mot 19 procent av männen) medan männen i större utsträckning än kvinnorna väljer engångsutbetalning (24 procent mot 18 procent av kvinnorna).

Hur och när man tar ut tjänstepensionen har stor betydelse för ekonomin

I Kompensationsgradsrapporten 2022 konstaterar minPension att mediankompensationsgraden för livsvariga utbetalningar uppgår till 56,3 procent om pensionen börjar tas ut vid 65 års ålder, det vill säga att pensionen uppgår till lite drygt hälften av slutlönen. Används i stället varje åldersgrupps riktålder som pensionsålder så stiger mediankompensationsgraden med lite drygt tio procentenheter till 66,9 procent. För en månadslön på 30 000 kronor innebära det en pension på 16 900 kronor i månaden för någon som går i pension vid 65 år och 20 100 kronor om den i stället arbetar fram till sin riktålder.

– Hur och när du väljer att påbörja uttaget av din tjänstepension har stor betydelse för din ekonomiska situation och att du då gör det medvetet och informerat är viktigt. KPA Pension har ett ansvar att ge anställda i kommuner och regioner en bra pension och i de ansvaret ligger också att förklara vilka alternativ som finns och hur dessa påverkar deras pensionen både på kort och lång sikt, säger Fredrik Eklöf, Affärsområdeschef Parter och utbildning på KPA Pension.

Resultat från rapporten:

- 2017 påbörjade 17 procent sitt uttag av tjänstepension före 65 års ålder, motsvarande siffra 2022 var 30 procent.
- 2017 påbörjade 8 procent sitt uttag av tjänstepension från KPA Pension efter 67 års ålder, motsvarande siffra 2022 var 23 procent.
- 2017 valde var tredje person (33 procent) att ta ut sin tjänstepension från KPA Pension som livsvarigt, motsvarande siffra 2022 var 19 procent.
- 2017 tog 8 procent ut sin tjänstepension från KPA Pension under 10 år, motsvarande siffra 2022 var 22 procent.

Läs rapporten Hur och när tar vi egentligen ut vår pension? (pdf)

För ytterligare information, kontakta pressavdelningen:

08-27 20 40
pressjour@kpa.se