Höjda åldersgränser för när du kan ta ut pensionen

Att vi ska gå i pension vid 65 år har varit normen så länge vi kan minnas. Men reglerna för när vi kan ta ut våra olika pensioner har varierat. Ändå är det just vid 65 de allra flesta går i pension. Vid årsskiftet sker flera förändringar som påverkar när du kan ta ut din pension.

När vi väljer att gå i pension kan handla om arbetsgivarens förväntningar, egna föreställningar eller anhörigas förväntningar eller till och med krav. Men i takt med att vi lever allt längre kommer vi också att behöva arbeta längre. Annars räcker inte pensionen till. Därför har den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjts flera gånger.

Vid årsskiftet höjs den lägsta åldern igen, från 62 år till 63 år. Dessutom måste vi ha fyllt 66 år för att kunna ta ut garantipension, få bostadstillägg för pensionärer eller äldreförsörjningsstöd. I dag går gränsen vid 65 år.

Trenden att vi ska jobba längre påverkar också när du kan ta ut din tjänstepension. När arbetsgivare och fackförbund beslutade att arbetsgivarna ska betala in mer pengar till tjänstepensionen beslöt de också att höja den lägsta åldern för att ta ut tjänstepensionen till 60 år. Fram till årsskiftet är det fortfarande 55 år som gäller.