Mer pengar till din tjänstepension

Från årsskiftet gäller ett nytt pensionsavtal för dig som arbetar inom kommun och region. Den viktigaste förändringen är att din arbetsgivare betalar in mer pengar till din tjänstepension, något som har stor betydelse för din slutliga pension.

Det nya avtalet heter AKAP-KR och gäller dig som är kommun- och regionanställd. Även du som är anställd på ett företag som är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona omfattas.

Så här påverkas din tjänstepension: 

Höjda inbetalningar från arbetsgivaren

  • Beloppet som arbetsgivaren betalar in höjs från 4,5 procent till 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • För lön över 7,5 inkomstbasbelopp höjs beloppet från 30 till 31,5 procent.

Ändrade regler för att ta ut tjänstepensionen

  • Du kan tidigast ta ut tjänstepensionen när du är 60 år
  • Du måste minst ta ut tjänstepensionen på 10 år.

Hur stor din tjänstepension blir i slutändan beror på hur mycket du tjänar, hur många år du jobbar och vilken avkastning du har fått på pensionspengarna.