Bolagsstämman – ett viktigt forum för påverkan

Vår och försommar innebär stämmosäsong i de svenska börsbolagen. KPA Pension har självklart varit på plats vid alla svenska årsstämmor där vi har ägande. För det är på bolagsstämmorna vi kan driva de frågor som är viktiga för oss och våra kunder. I år har vi bland annat följt upp Ericssons antikorruptionsarbete och ställt frågor kring årets tema; mänskliga rättigheter.

Dina pensionspengar placeras i olika tillgångar och en viktig tillgång är aktier i svenska bolag. Vi är övertygade om att bolag som tar hållbarhetsfrågor på allvar är de bolag som kommer att lyckas bäst. Därför vill vi vara en aktiv och ansvarsfull ägare som engagerar oss och ställer krav. Bolagsstämman är ett utmärkt tillfälle rösta men också ställa hållbarhetsfrågor till ordförande och vd i bolaget.

Fokus på mänskliga rättigheter

I år har vi ställt frågor kring årets tema; mänskliga rättigheter. Det är ett brett och viktigt område och hur vi formulerar frågorna beror på det enskilda bolagets utmaningar och förutsättningar. En av årets mest uppmärksammade stämmor var återigen årsstämman i Ericsson. Bolaget har under lång tid haft omfattande utmaningar inom sitt antikorruptionsarbete. Det aktualiserades under fjolåret då det blev känt i media att Ericsson kan ha betalat mutor till terrorsekten IS i Irak. KPA Pension har följt Ericsson under året, och även om ett mycket stort arbete återstår röstade vi för ansvarsfrihet för styrelse och vd för att bolaget fullt ut ska kunna fokusera på arbetet framöver.

Bolagsstämmorapporten publiceras efter sommaren

Vill du veta vilka frågor vi ställde och vilka svar bolagen gav oss? Då ska du hålla utkik efter vår bolagsstämmorapport som kommer att publiceras på kpa.se efter sommaren.

KPA Pension har i år hittills röstat vid 47 ordinarie svenska årsstämmor samt en extrastämma.

Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfullt ägande